Gezinsblad
PHILIP LEVI VAN GELDER, alias: PHILIP LEVIE VAN GELDEREN, MOSHE JEHOSHOEA HALEVI met:
REBECCA JACOBS, alias: RIVKA JACOBS
1) EVA VAN GELDEREN, alias: TANTE EEF, CHAWA VAN GELDEREN, geb. 1821 te MAASSLUIS, ovl. 01 mrt 1902 te ARNHEM, Joodse ovl.datum-22 adar 5662-ovl.om 07.45 in de
Oeverstraat-Arnhem.
Dit is identiek aan Shabbath parashat Ki Tissa.

Uit NIW-Nr.#38-07-03-1902:-

"ARNHEM.In den gezegenden ouderdom van ruim 82 jaar overleed
alhier op Shabbath Ki Tissa mevr.de wed.E.Frankfort geb.
van Gelder (moet zijn van Gelderen-B.N).
De ontslapene behoorde tot de helaas steeds kleiner
wordenden kring van die echt specifiek Joodsche vrouwen.
Geen ijdele lofspraak, als wij haar waardig keuren den
eerenaam van Eshet Chail in den ouden klassieken zin van
het woord, in diens veheven schone betekenis.
Jarenlang was zij lid van het bestuur der damesvereniging
Bigdee Koudesh.........[wegens gezondheidsredenen ontslag].
De vereniging bracht haar de haar toekomende hulde en
benoemde haar tot erelid.Bij de reiniging der doden was
zij, zolang haar krachten het toelieten, immer aanwezig,
met welke nauwgezetheid zij den plicht van,...............
Halwajath ha-Meet (begeleiden der dode) vervulde...............
Bij haar ter aardebestelling op Maandag jl.,werden hare
veelvuldige verdiensten en voortreffelijke hoedanigheden
geschetst door de leraar van Gemieloeth Chassadim, den
....heer G.Koster, alsmede door een bloedverwant
den heer Cozijn (*) te Wageningen".

-(*)Vermoedelijk is dit Mozes Abraham COZIJN-#607-schoon-
zoon van de overledene, echtgenoot van haar dochter
Rosaline FRANKFORT.
, begr. 03 mrt 1902 te ARNHEM
Gehuwd 03 jan 1849 te DELFT met:
MOZES JOEL FRANKFORT, alias: OME MOSHE(MOSJE), geb. 7 mrt 1816 te DEVENTER, ovl. 18 feb 1891 te ARNHEM, Geb.jaar vlg. andere gegevens:-1816 en leeftijd bij overlijden:75.
Ovl. om 6.00 in de Walstraat-Arnhem
, beroep(en): LERAAR, zoon van JOEL JOSEPH FRANKFORT en SAARTJE(SARA) MOZES VAN GELDEREN
MET VADER(zie aldaar) NAAR ARNHEM
Hoofdindex A-Z