Gezinsblad
SIMON JOSEPH FRANKFORT, geb. 1785 te OLDENZAAL, ovl. 27 sep 1843 te DEVENTER, zoon van JOSEPH FRANKFORT en HENDRINA HARTOG ABRAHAMS
Kwam naar Deventer in 1804..
In 1816 en daarna tekent hij als "penningmeester" van de Gemeente.
Tot 25 Nov. 1823.
[Bron:-Notulenboek Joodse Gemeente van deze jaren]
met:
SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER, geb. 1781 te DELDEN, Bij Corwin:-1777.
Kan beschouwd worden als foutief, aangezien zij
bij haar overlijden in 1857 de leeftijd van 66 jr. had
bereikt.
, ovl. 07 nov 1857 te ARNHEM
Dochter van Mozes Meijer van Gelder (ong.1745) & Rachel Salomon (ong.1740).
Zie hierover ook Meijer Mozes van Gelder in het Mogendorff bestand.
Sara Mozes van Gelder was een zuster van deze Meijer Mozes van Gelder,
getrouwd met Juda Jacobs
1) JOSEPH SIMON FRANKFORT, geb. 6 feb 1806 te DEVENTER, Bij Corwin:-23 Feb 1806, ovl. 14 mrt 1891 te ALMELO, begr. 16 mrt 1891 te DEVENTER-RIJ 14/NR.15, Begraven in Deventer,overleden in Almelo(zie hieronder).
-
In de vergadering van de Kerkeraad komt ter sprake:-
1.-Henrij van Raalte->naar Almelo;wenst geen lid meer te blijven.
2.-Van zijn schoonvader Joseph Simon Frankfort, die ook naar Almelo
vertrekt, doch honorair lid wil blijven.

Vandaar dat deze vrm. overleden is in Almelo, hoewel in Deventer begra-
ven.
Dit houdt zonder twijfel verband met het feit, dat hij zich al een "achuzath
Kever "- acÛaÁÔu Ôa "-aanschafte in Deventer, na het overlijden van Rosetta
de Reeder.

Op 12 Juli 1878 vertoefde hij in ieder geval te Amsterdam
[BRON:-copieerboek DJG-#247], waarheen een aanmaning werd gestuurd
inzake achterstallige contributie met het dreigement over het "aangekochte graf" te beschikken naar goedvinden.
, beroep(en): BAKKER
RESIDENCES:-ZWOLLE-DEVENTER-ALMELO(laatste jaar).

Gehuwd 21 okt 1825 te ROTTERDAM(VRM.) met:
ROZETTA DE REEDER, geb. 20 jan 1807 te ROTTERDAM, ovl. 14 nov 1873 te DEVENTER, begr. 16 nov 1873 te DEVENTER-RIJ 14/NR. 14, Vertaling van de grafsteen:-
HIER RUST/ ROZETTE FRANKFORT/ DE REEDER/

AAN DE VOORAVOND VAN DE HEILIGE SABBAT WEEKAFDELING"
CHAJJEI SARA" ("Sara's leven", Gen.23:1-25:18")
24 MARCHESJWAN 634/ omsingelde mij de ellende en nam van
mij weg/mijn moeder, mijn onderwijzeres, mijn bescheiden
en gracieuse geliefde,/EEN FLINKE VROUW, MEVROUW REICHLE,/
dochter van de geachte heer Zelig de Reeder-zijn
nagedachtenis zij tot zegen-./
Daarover klaag ik en weeklaag ik/ met bitterheid van
ziel uit de diepten van het hart./De Heer in zijn
barmhartigheid en in de veelheid van zijn gunsten/ moge
zich van haar herinneren haar onschuldigheden en haar
rechtvaardigheden/ die zij deed,/ om haar te leiden en te
doen zitten onder de boom van het leven/ bij de zielen van
even/ bij de zielen van de rechtvaardige mannen en rechtvaardige vrouwen om te
genieten van de glans van zijn Aanwezigheid.Amen./

13 november 1873
, dochter van SALOMON MOZES DE REEDER en JOHANNA LEVIE LORJE
Woonde in Zwolle & Deventer.
2) ALIJDA FRANKFORT, alias: ALEIDA FRANKFORT, LEIDA FRANKFORT, geb. 3 nov 1807 te DEVENTER, Bij Corwin 1808-kan beschouwd worden als foutief
Alijda-Spelling op de overlijdensakte van haar dochter Rosalie Boasson

Gehuwd 21 mei 1839 te DEVENTER met:
IZAAK HIJMAN BOASSON, geb. 1806 te MIDDELBURG, beroep(en): COMMISSIONAIR IN EFFECTEN, zoon van HEIJMAN BOASSON en BETSIJ ANSCHITZ
Wonende te Middelburg tijdens huwelijk.

Aan te nemen dat deze is Isaac,oudste van 4 kinderen van Heijman
Boasson, die bij de Naamsaanneming en- behoud te Middelburg in
1812, 6 jaar was.
Heijman Boasson was voor de naamsaanneming Heijman Boas.

Mogelijk maar niet zeker was Heijman Boas=Heijman zoon van
Isaac, besneden te Middelburg op 20-05-1786 door de Rotterdamse
moheel Juda Moses(1748-1787).
[Bron:-Gegevens over joodse inwoners in de provincie Zeeland-
NKvJG-1996]
3) MOZES SIMON FRANKFORT, alias: MOSES SIMON FRANKFORT, geb. 22 nov 1810 te DEVENTER, ovl. 1885
Uit NIW Nr.#26 van Vrd.26-01-1866 &
uit NIW Nr.#32 van Vrd.08-03-1867:-

Meppel:-De kamer van Koophandel en fabrieken alhier"
heeft in Jan. jl. als haren voorzitter herbenoemd den
heer M.S.Frankfort".

Uit NIW Nr.#47 van Vrd.19-06-1868:-

Door den Minister van Financieen tijdelijk belast met het"
beheer van het Departement voor de zaken der Hervormde
Eeredienst, enz.is aan de heer M.S.Frankfort, wegens
vertrek naar elders, eervol ontslag verleend uit de
betrekking van lid-voorzitter der godsd.Israelitische
schoolcommissie alhier ".

Uit NIW Nr.#18 van 1 December 1865:-
Mozes Simon Frankfort was afgevaardigde van Meppel bij
de Zitting van de Constituerende Vergadering voor de beide
Israelitische Kerkgenootschappen in Nederland, gehouden te
s-Gravenhage, den 16e, 17e en 19e November 1865.'
Het verslag van deze vergadering is te vinden als bijlage
van deze NIW.

Gehuwd 11 aug 1842 te MEPPEL met:
HENRIETTE GOUDSMIT, geb. 1814 te MEPPEL, Was 28 jr. bij huwelijk en geboortejaar dus bijgesteld als 1814., ovl. 1885, dochter van SALOMON ISAAC GOUDSMIT en JUDITH JOSEPH MUNSTERMAN
4) KAATJE(CAATJE) FRANKFORT, alias: CATHARINA FRANKFORT, geb. 3 feb 1812 te DEVENTER, ovl. te VRM.VOOR 1829, Overlijden niet kunnen achterhalen.Geboren vlg. Geboorteakte in Gemeente
Archief Deventer, geen spoor over overlijden, doch met de volkstelling van
1829 niet voorkomend.
Ook bij de tweede volkstelling in 1839 niet voorkomend.

De ovl.gegevens van Corwin-25 Aug 1831 te Deventer-sluiten zich dus niet
bij de Burgelijke Stand gegevens aan, en zijn vooralsnog niet ingevoerd.
5) JACOB SIMON(JUDA) FRANKFORT, geb. 7 aug 1813 te DEVENTER, ovl. 12 okt 1819 te DEVENTER
IN "JOODSE HUISGEZINNEN TE DEVENTER-06/08/1813"
OPGEGEVEN ALS"JUDA".Eveneens in naamlijst Deventer Joodse Gemeente van
1811(Van Baalen-"Joods Leven Deventer en Omstreken"-pag.32).
Volgens laatste bron geboortemaand:-juni.
Dit klopt met geboorteakte.
Verdere verwerking als JACOB SIMON niet verklaard.
6) ELISABETH SIMON FRANKFORT, alias: BETJEN FRANKFORT, geb. 20 aug 1815 te DEVENTER, ovl. 28 jul 1853 te DEVENTER, Bij Corwin 25-07-1815; dit is verm.correct en mijn gegeven
is dan de aangiftedatum.

Gehuwd 22 dec 1842 te DEVENTER met:
ASSER FALK VAN SPIEGEL, geb. 28 jan 1819 te DEVENTER, ovl. 29 apr 1887 te DEVENTER, begr. 01 mei 1887 te DEVENTER-RIJ 17/NR.69, beroep(en): VLEESHOUWER, zoon van VALK-FALK LUCAS VAN SPIEGEL en HENDRINA ISRAEL THEMANS
Voor de tweede keer getrouwd met Roosje Bendix-Geb.15 Aug.1815-Ovl.3 Mei 1896
-kinderloos[Niet in Deventer getrouwd].
7) SALOMON SIMON FRANKFORT, geb. 2 jul 1817 te DEVENTER, ovl. 26 aug 1891 te AMSTERDAM, beroep(en): COMMISSIONAIR
EERSTE HUWELIJK(MET ANNA GOUDSMIT) TE MEPPEL.
In de klapper van geboortes Meppel-Burgelijke Stand-Rijksarchief
Drenthe(Assen) komen nog voor:-
1.-Elisabeth Frankfort-7 Mei 1863.Geboorteakte kon ik niet opsporen, en
mogelijk zijn of de datum of de namen foutief.
Het is inmiddels bijna zeker (via Genlias) dat het hier betreft dochter
Elisabeth Frankfort, geb. 05-05-1868 (aangegeven 07-05-1868),
welke inmiddels werd ingevoerd, zodat het hier zo goed als zeker
een verkeerde invoer van het geboortejaar betreft (1863 ipv 1868).
2.-Helena Frankfort-16 Oct 1866-dit is beslist foutief en de gegevens horen
bij de fam. Franken.[Bron:-RA?ASSEN/KLAPPERS GEB.]

Gehuwd 29 nov 1843 te MEPPEL met:
ANNA GOUDSMIT(GOUDSMIDT), geb. 1816 te MEPPEL, ovl. 1845 te MEPPEL, dochter van SALOMON ISAAC GOUDSMIT en JUDITH JOSEPH MUNSTERMAN
8) HARTOG SIMON FRANKFORT, geb. 22 feb 1819 te DEVENTER, Bij Corwin:-24 Feb 1819, ovl. 23 sep 1819 te DEVENTER
9) MEIJER SIMON FRANKFORT, geb. 6 nov 1820 te DEVENTER, ovl. 30 okt 1872 te DEVENTER, begr. 01 nov 1872 te DEVENTER-RIJ 14/NR. 2
Gehuwd 19 mei 1859 te DEVENTER, Ketuba-eÔuÛaÔaa-van 18 Ijar 5612.
Bruidegom-chatan/cÔui-tekent met:....ben hamanoach Shimon Frankfort
Z.L.(Zichron Tsadik Levrachah)......Ôai aÒiÛac uÒioÛai ÒoÒoÛae Á"i-
HET VERSCHIL VAN 8 JAAR TUSSEN KERKELIJK EN BURGELIJK HUWELIJK VER-
DIENT VERDERE VERKLARING EN ONDERZOEK.

Gehuwd (kerk) 22 mei 1859 te DEVENTER, Zondag-Ketuba-eÔuÛaÔaa-in Gemeentearchief Deventer-18 Ijar 5619.
.
(gescheiden 07 mei 1851 te DEVENTER) met:
MARIANNE VAN SPIEGEL, geb. 24 dec 1822 te DEVENTER, ovl. 21 jul 1889 te DEVENTER, begr. 23 jul 1889 te DEVENTER-RIJ #18-NR.83, dochter van VALK-FALK LUCAS VAN SPIEGEL en HENDRINA ISRAEL THEMANS
Besluit van de Kerkeraad vergadeing #174 van 11 Juni 1876:
.......te benoemen tot Badvrouw bij....gemeente.....
2.-Is daaraan verbonden een salaris van een gulden en vijftig cents per
week, benevens de geheele geldelijke opbrengst van het bad.
3.-Vrije woning......*(naar het lijkt gaat het hier om de woning naast de
sjoel)
4.-Zult UE bij de aanvaarding der betrekking niet meer als bedeelde beschouwd worden, en alzoo de bedeeling, van bovengemelden datum[=1 Juli 1876] ophouden.

Gericht aan Mejuffrouw J.Frankfort geb. Van Spiegel Deventer.
De J staat verm. voor Johanna-in de notulen staat M.
[copieerboek nr. #182]
10) MICHAEL SIMON FRANKFORT, geb. 22 jun 1823 te DEVENTER, ovl. 14 jul 1913 te GRONINGEN, Volgens de NDB van het Centrum:-13 Jul 1907, begr. te GRONINGEN, Begraafplaats Moesstraat met:
HENRIETTE BEIT, geb. 1829 te AMSTERDAM, ovl. 17 aug 1906 te GRONINGEN, dochter van IZAAC-IZAAK BEIT en ESTER-ESTHER MARCHAND
Hoofdindex A-Z