Gezinsblad
BENJAMIN FRANKFORT, geb. 13 sep 1870 te DEVENTER, ovl. 9 nov 1942 te AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, beroep(en): ANTIQUAIR, zoon van HARTOG JOSEPH FRANKFORT en KEETJE SPEELMAN
Gebeurtenis: gebeurtenis 31 mrt 1887 DEVENTER naar ZWOLLE Hij vertoefde bij zijn neef Benjamin Joseph Frankfort (X Leentje Luteraan)
tot 23 Sep 1889 en vertrok toen naar Amsterdam.

Gehuwd 12 aug 1896 te DEVENTER
Gebeurtenis (gezin): gebeurtenis 01 okt 1932 DEVENTER naar AMSTERDAM
met:
REBEKKA VOMBERG, geb. 17 jul 1871 te DEVENTER, ovl. 09 nov 1942 te AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, dochter van JOSEPH VOMBERG en ROSETTA KATZ
1) ROSETTA FRANKFORT, geb. 12 aug 1897 te DEVENTER
Gehuwd 08 dec 1926 te DEVENTER met:
WILLEM ANTOON MARINUS HODENPIJL, geb. 11 feb 1896 te UTRECHT, ovl. te AMSTERDAM, beroep(en): HANDELSAGENT
Gebeurtenis: gebeurtenis 02 dec 1936 MILITAITR VERLOF Op de gezinskaart in het GAA geplakt:-
"Bij vertrek,verh.,of overl."Mil.Verl."(Res)
kennis geven Afd.M.Z.(zie brief 2.12.36-
Nr.29172/260 MZ. by Weber)
2) KEETJE (KITTY FRANKFORT) FRANKFORT, geb. 26 nov 1898 te DEVENTER, ovl. 30 sep 1942 te AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, beroep(en): ONDERWIJS, Vermoedelijk is zij de in de bron onder EXAMENS (Tweede
blad) genoemde mej.K.Frankfort, benoemd tot onderwijzeres
aan de Parcschool (Amsterdam).
Gebeurtenis: gebeurtenis 18 jul 1930 AMSTERDAM Oosterpark 25 bij [van ?] Beek-2hg
en daarna Amsteldijk 103 bij t.Tieman
3) MARTHA FRANKFORT, geb. 21 mrt 1902 te DEVENTER, ovl. 13 nov 1984 te KFAR SABA-ISR., beroep(en): VIOOLLERARES, Uit het NIW:-

"Binnenlands Nieuws Deventer

Zondagavond 16 Februari jl.[(1947)...avond van] de.....
Deventer Joodse Culturele Commissie....
De avond werd opgeluisterd door vioolspel van
Mevr.S.M. Noach-Frankfort."....
Gebeurtenis: geŽmigreerd apr 1953 DEVENTER naar TEL AVIV Inmiddels nam Woensdag. de familie Noach afscheid van de Gemeente_leden. Zij is de eerste van een groepje families uit Deventer en omgeving, die hun plannen voor alyah in vervulling zagen gaan.
Martha en Sam Noach namen in het Joodse Gemeenschapsleven in Deventer een zeer bijzondere plaats in. Daarvan getuigden op de afscheidsavond ook een lange reeks van sprekers. Als eerste sprak de Voorzitter van de Joodse Gemeente en tevens Voorzitte r van het afscheidscomitÔe, de Heer B. Pinto.
De Heer Pinto schetste de stuwende kracht,die er van de Heer Noach steeds is uitgegaan bij zijn werk als Secretaris van de Joodse Gemeente. Namens de gemeenteleden bood hij een voor Israel zeer nuttig geschenk, een wasmachine, aan. Als lid va n de J.C.C., waarvan de Heer Noach voorzit-
ter was, sprak de Penningmeester van de Gemeente, de Heer D. Zendijk. Hij deed zijn
woorden vergezeld gaan van een persoonlijk geschenk, een aquarel van een gezicht
op Deventer. Voor de landelijke WIZO werden afscheidswoorden gesproken door Mevr. Leeven-v. d. Rhoer. Namens de plaatselijke WIZO, waarvan Mevr. Noach oprichtster is, sprak Mevr. Samuel-Jacobs. Ook de jongste zoon, Ben Noach, dankte zijn ouders na mens Haboniem, voor de steun verleend aan het Zionistisch jeugdwerk. De Heer Mol, redacteur van Kol-Hakehillah, het gemeentelijk maandblad, vertelde over de hulp die hij vier jaar lang van de Heer Noach bij het dirigeren van het blad gekregen heef t. Persoonlijke woorden van dank en genegenheid werden vertolkt door de Heren E. A. Mesritz en Iz. Noach. De Heer Ph. Gelder, sprekende namens het bestuur van de N.Z.B., wees op het schitterende Zionistische voorbeeld, gegeven door de Voorzitte r van de afdeling en door de J.N.F.-commissaresse, die na eerst hun kinderen opgevoed te hebben in het Zionistisch ideaal en hen op alyah te hebben gestuurd, thans zelf de voor oudere mensen toch zeker grote sprong wagen, door te gaan deelnemen aa n het opbouwwerk in Israel zelf. Verder spraken de voorganger van de Gemeente, de eerwaarde Heer van Essen en namens het Bondsbestuur van de N.Z.B., alsmede het Landelijk Bureau van het J.N. F., waarvan Mevr. Noach lid was, de Heer F. Bolle.

Gehuwd 18 nov 1926 te DEVENTER met:
SALOMON MOZES NOACH, alias: SIMCHA NOACH, geb. 1 aug 1892 te DEVENTER, ovl. 29 apr 1979 te PETACH TIKVAH-ISR., beroep(en): LERAAR HANDELSWETENSCHAPP, zoon van MOZES SALOMON ("OOMMOOS" NOACH) NOACH en ROOSJEN MOGENDORFF
HEBR.NAAM="SIMCHA"WEGENS GEBOORTE OP VOORAVOND 9E
AB:-8 AB 5652

Gebeurtenis: geŽmigreerd apr 1953 DEVENTER naar TEL AVIV Inmiddels nam Woensdag. de familie Noach afscheid van de Gemeente_leden. Zij is de eerste van een groepje families uit Deventer en omgeving, die hun plannen voor alyah in vervulling zagen gaan.
Martha en Sam Noach namen in het Joodse Gemeenschapsleven in Deventer een zeer bijzondere plaats in. Daarvan getuigden op de afscheidsavond ook een lange reeks van sprekers. Als eerste sprak de Voorzitter van de Joodse Gemeente en tevens Voorzitte r van het afscheidscomitÔe, de Heer B. Pinto.
De Heer Pinto schetste de stuwende kracht,die er van de Heer Noach steeds is uitgegaan bij zijn werk als Secretaris van de Joodse Gemeente. Namens de gemeenteleden bood hij een voor Israel zeer nuttig geschenk, een wasmachine, aan. Als lid va n de J.C.C., waarvan de Heer Noach voorzit-
ter was, sprak de Penningmeester van de Gemeente, de Heer D. Zendijk. Hij deed zijn
woorden vergezeld gaan van een persoonlijk geschenk, een aquarel van een gezicht
op Deventer. Voor de landelijke WIZO werden afscheidswoorden gesproken door Mevr. Leeven-v. d. Rhoer. Namens de plaatselijke WIZO, waarvan Mevr. Noach oprichtster is, sprak Mevr. Samuel-Jacobs. Ook de jongste zoon, Ben Noach, dankte zijn ouders na mens Haboniem, voor de steun verleend aan het Zionistisch jeugdwerk. De Heer Mol, redacteur van Kol-Hakehillah, het gemeentelijk maandblad, vertelde over de hulp die hij vier jaar lang van de Heer Noach bij het dirigeren van het blad gekregen heef t. Persoonlijke woorden van dank en genegenheid werden vertolkt door de Heren E. A. Mesritz en Iz. Noach. De Heer Ph. Gelder, sprekende namens het bestuur van de N.Z.B., wees op het schitterende Zionistische voorbeeld, gegeven door de Voorzitte r van de afdeling en door de J.N.F.-commissaresse, die na eerst hun kinderen opgevoed te hebben in het Zionistisch ideaal en hen op alyah te hebben gestuurd, thans zelf de voor oudere mensen toch zeker grote sprong wagen, door te gaan deelnemen aa n het opbouwwerk in Israel zelf. Verder spraken de voorganger van de Gemeente, de eerwaarde Heer van Essen en namens het Bondsbestuur van de N.Z.B., alsmede het Landelijk Bureau van het J.N. F., waarvan Mevr. Noach lid was, de Heer F. Bolle.
4) HARTOG JOSEPH FRANKFORT, alias: HARRY FRANKFORT("BROER"), geb. 12 mrt 1907 te DEVENTER, ovl. aug 1944 te LAURAHUTTE/MONOWITZ, Died in HOLOCAUST-ALS "SCHIPHOLGIJZELAAR".

Hij zat gevangen in Arbeitslager L.II-Haus I.

In de bezettingsjaren werden door de Duitse bezetter
dwangarbeiders gedrost voor het aanleggen van startbanen
op het vliegveld Schiphol.

Als strafmaatregel werd een groep van deze mannen, waaronder
Harry Frankfort, gevangen gezet en later als dwangarbeiders
naar Duitse werkkampen doorgestuurd.

Deze acties van terreur waren echter niet specifieke anti-Joodse
maatregelingen.
, beroep(en): BOEKHANDELAAR, "Sinjewels Boekwinkel",Frogerstraat 46,IJmuiden
(De zaak werd "schenkungsgeweise Uebertragen"
aan de zoon Karel vlg. "Schenkungsurkunde" van
30-03-1944,en was daarom niet meer aanmeldings-
verplichtig als Joods bedrijf aan de Duitse bezetter).
"WIL NIET ALS LID VAN EENIGE GODSDIENSTIGE GEMEENSCHAP
INGESCHREVEN STAAN"[KAART JOODSE GEMEENTE DEVENTER]

Gebeurtenis: gebeurtenis DEVENTER naar AMSTERDAM, daarna naar VELSEN Op 21 Feb 1927 kwam hij uit Deventer naar Amsterdam als
student en woonde daar bij zwager W.Hodenpijl op de
Achtergracht 29 b.
Vandaar verhuisde hij naar de Amsteldijk 103,het adres van
zuster Keetje op 16 Nov 1931 en vandaar
naar Velsen(IJmuiden) op 04 Feb 1932
Gebeurtenis: gebeurtenis MUZIEK(CELLO)

Gehuwd 07 sep 1932 te DEVENTER met:
GERDINA HENDRIKA DERKJE INKLAAR, geb. 26 mei 1909 te DEVENTER, ovl. 20 jun 1967 te ZWOLLE, beroep(en): ZWOLLE, Bureau voor Wederopbouw en Volkshuisvestiging-
Assistente personeelschef., dochter van STEVEN KAREL INKLAAR en HENDRIKA GERDINA PETERS
Doodsoorzaak:-Diabethes.
Hoofdindex A-Z