Gezinsblad
JOEL JOSEPH FRANKFORT, geb. 1788 te OLDENZAAL, Het geboortejaar 1788 is berekend volgens zijn
bij overlijden aangegeven leeftijd, nl. 77 jaar.
Dit zowel volgens de klappers van het Rijks Archief
Gelderland als het artikel met hespeed in het NIW.
[Zie bronnen bij "overleden"]

Vlg. 3 geboorteaktes van kinderen,zoals in de bron
is weergegeven, is zijn geboortejaar 1783.
, ovl. 10 jan 1866 te ARNHEM, Uit NIW-Nr.#25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
"Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
ouderdom van circa 77 jaren.
Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
begrafenis, welke heden plaats vond.
Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
bevond zich aan het sterfhuis.......
De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
(Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),

Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."
, begr. 11 jan 1866 te ARNHEM, Op steen staat:-Leweet Frankfort-(hetgeen moet betekenen
"uit Huize Frankfort"õN.
, beroep(en): GODSDIENSTONDERWIJZER, Godsdienstonderwijzer en voorlezer van de Joodse Gemeente te Deventer, zoon van JOSEPH FRANKFORT en HENDRINA HARTOG ABRAHAMS
Naar Arnhem op 2 Sept 1843(Jaar niet duidelijk).
Godsdienstonderwijzer en voorlezer bij de Deventer Joodse Gemeente.
Zonen werden tegelijk met zijn vertrek naar Arnhem uit het Bevolkingsregister
van Deventer uitgeschreven maar de dochters niet !
Uit NIW-Nr.#25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
"Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
ouderdom van circa 77 jaren.
Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
begrafenis, welke heden plaats vond.
Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
bevond zich aan het sterfhuis.......
De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
(Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),


Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."

Gehuwd 17 dec 1812 te DEVENTER met:
SAARTJE(SARA) MOZES VAN GELDEREN, alias: SAARTJEN VAN GELDEREN, geb. 1791 te DELDEN, ovl. 09 nov 1857 te ARNHEM, dochter van MOZES VAN GELDER en M. SALOMON
Op overlijdensacte:-VAN GELDER.(Bij uitzondering)
1) JOSEPH JOEL FRANKFORT, geb. 26 okt 1813 te DEVENTER, ovl. 10 nov 1861 te DEVENTER, beroep(en): BAKKER
Met vader(zie aldaar #53) naar Arnhem.

Gehuwd 24 dec 1846 te DEVENTER met:
BETJE VISSER, alias: ELISABETH VISSER, geb. 14 jun 1820 te DEVENTER, begr. 26 okt 1894 te TIEL, dochter van DAVID HARTOG(HIRSCH) VISSER en CLARA HARTOG LOGGER
BROER EMANUEL GETR. MET ELISABETH JOEL FRANKFORT.
2) MOZES JOEL FRANKFORT, alias: OME MOSHE(MOSJE), geb. 7 mrt 1816 te DEVENTER, ovl. 18 feb 1891 te ARNHEM, Geb.jaar vlg. andere gegevens:-1816 en leeftijd bij overlijden:75.
Ovl. om 6.00 in de Walstraat-Arnhem
, beroep(en): LERAAR
MET VADER(zie aldaar) NAAR ARNHEM

Gehuwd 03 jan 1849 te DELFT met:
EVA VAN GELDEREN, alias: TANTE EEF, CHAWA VAN GELDEREN, geb. 1821 te MAASSLUIS, ovl. 01 mrt 1902 te ARNHEM, Joodse ovl.datum-22 adar 5662-ovl.om 07.45 in de
Oeverstraat-Arnhem.
Dit is identiek aan Shabbath parashat Ki Tissa.

Uit NIW-Nr.#38-07-03-1902:-

"ARNHEM.In den gezegenden ouderdom van ruim 82 jaar overleed
alhier op Shabbath Ki Tissa mevr.de wed.E.Frankfort geb.
van Gelder (moet zijn van Gelderen-B.N).
De ontslapene behoorde tot de helaas steeds kleiner
wordenden kring van die echt specifiek Joodsche vrouwen.
Geen ijdele lofspraak, als wij haar waardig keuren den
eerenaam van Eshet Chail in den ouden klassieken zin van
het woord, in diens veheven schone betekenis.
Jarenlang was zij lid van het bestuur der damesvereniging
Bigdee Koudesh.........[wegens gezondheidsredenen ontslag].
De vereniging bracht haar de haar toekomende hulde en
benoemde haar tot erelid.Bij de reiniging der doden was
zij, zolang haar krachten het toelieten, immer aanwezig,
met welke nauwgezetheid zij den plicht van,...............
Halwajath ha-Meet (begeleiden der dode) vervulde...............
Bij haar ter aardebestelling op Maandag jl.,werden hare
veelvuldige verdiensten en voortreffelijke hoedanigheden
geschetst door de leraar van Gemieloeth Chassadim, den
....heer G.Koster, alsmede door een bloedverwant
den heer Cozijn (*) te Wageningen".

-(*)Vermoedelijk is dit Mozes Abraham COZIJN-#607-schoon-
zoon van de overledene, echtgenoot van haar dochter
Rosaline FRANKFORT.
, begr. 03 mrt 1902 te ARNHEM, dochter van PHILIP LEVI VAN GELDER en REBECCA JACOBS
3) ELISABETH JOEL FRANKFORT, alias: BETJE FRANKFORT, geb. 6 jan 1817 te DEVENTER, ovl. 7 jan 1868 te DEVENTER
Gehuwd 30 jan 1850 te ARNHEM met:
EMANUEL MENACHEM VISSER, geb. 19 sep 1816 te DEVENTER, ovl. 26 nov 1892 te DEVENTER, begr. 28 nov 1892 te DEVENTER-RIJ19/NR.102, beroep(en): SLAGER, zoon van DAVID HARTOG(HIRSCH) VISSER en CLARA HARTOG LOGGER
BROER VAN BETJE VISSER(GETR.MET JOSEPH JOEL FRANKFORT)
Hypotheekacte bevindt zich in het archief van Deventer.
4) ALEIDA FRANKFORT, alias: LEIJDA FRANKFORT, LEA BAT JOEL, geb. 1819 te DEVENTER, Geboorteakte nog niet gevonden.
Komt voor op de eerste volkstelling van 1829 maar niet op de
tweede(van 1839)

Ovl. te Amsterdam voor 1875

Gehuwd 15 sep 1847 te ARNHEM, Hij was bij dit huwelijk weduwnaar van Grietje J.van Sijs met:
HENRIJ DANIEL WOUDHUIJSEN, alias: HENRY DANIEL WOUDHUIJSEN, HIRSCH BEN DANIEL HALEVI, geb. 1823 te AMSTERDAM, Geboortejaar teruggerekend vlg. leeftijd bij huwelijk (24 jr.), beroep(en): ONDERWIJZER,RABBIJN, zoon van DANIEL LEVI WOUDHUIJSEN en EVA MARKUS KOSTER
Siblings:-Levie Daniel-geb. abt.1812 te Amsterdam
Anna Daniel-geb.24-09-1814 te Amsterdam
5) HARTOG JOEL FRANKFORT, geb. 08 dec 1820 te DEVENTER, ovl. 04 okt 1887 te ARNHEM, beroep(en): ONDERWIJZER, Uit Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 29 Nov 1856:-

"Israelitische Kostschool te Zaltbommel.

Aan OUDERS en VOOGDEN, die hunne Kinderen of Pupillen
eene allezins GODSDIENSTIGE en beschaafde MAATSCHAPPELIJKE
OPVOEDING willen geven, wordt daartoe de zeer gunstige
gelegenheid aangeboden.De gezonde ligging der Plaats,
de bij uitstek geschikte gelegenheid, het beperkte aantal
Leerlingen en zeer matig gestelde Voorwaarden, mogen tot
aanbeveling strekken.

Nadere inlichting,.....bij de .....Heeren J.LEHMANS,
.....Opper-Rabbijn te Nijmegen

H.FRANKFORT
Godsd. en Maatsch.Hoofd-Onderwijzer,
Waterstraat te Zalt-Bommel

27 Nov.1856."
NAAR ARNHEM MET VADER-ZIE ALDAAR.
Volgens grafsteen ovl.datum:-3 Oct 1887-15 tishri 5648
Aangegeven ovl.datum was tweede dag Succoth.Op steen is dus 1e dag Succoth.
Ovl. om 08.00 uur
Op de steen staat:-morenoe raw ben morenoe raw.

Gehuwd 26 nov 1851 te ZALTBOMMEL met:
JOHANNA BERNHARDINA HAAS, alias: HANNA HAAS(hebr.), geb. 30 sep 1829 te ARNHEM, Geboren in de Bakkerstraat-Arnhem
Leeftijd vader:-36 jr.
leeftijd moeder:-27 jr.
Joodse geb.datum:-03 tisrji 5590.
, ovl. 21 feb 1895, Joodse ovl.datum:-26 sjewat 5655, dochter van BENJAMIN PHILIP HAAS en CHRISTINA HARTOG
6) EVA JOEL FRANKFORT, alias: CHAWA FRANKFORT(Hebr.), geb. 20 mrt 1823 te DEVENTER, Hebr.Geb.datum:-08 niessan 5583, ovl. 16 sep 1918 te ARNHEM, Hebr. Ovl. datum:-10 tisrji 5679
Overleden in de Kerkstraat om 13.00 en was toen weduwe

Gehuwd 13 apr 1853 te ARNHEM met:
BENJAMIN WOLF COHEN, alias: BENJAMIN haCOHEN(Hebr.), geb. 24 jan 1824 te VELP (RHEDEN), ovl. 13 sep 1870 te ARNHEM, Hebr.ovl.datum:-17 elloel 5630
Ovl. aan het Jansplein om 13.30
, beroep(en): KOOPMAN, zoon van SIMON JACOB COHEN en MIETJE VAN PRAAG
Siblings uit tweede huwelijk vader:-

Esther-9-3-1821
Rebekka-20-7-1822
[Benjamin]
Jacob-11-3-1827
Jeth-24-1-1829
7) CATHARINA FRANKFORT, alias: CAATJE of KAATJE FRANKFORT, geb. 25 dec 1824 te DEVENTER, ovl. 13 dec 1895 te ZUTPHEN
Gehuwd 27 mei 1857 te ARNHEM met:
DAVID SPANJER, geb. 12 jun 1823 te TERBORGH(GEM.WISCH-GLD.), ovl. 29 jun 1891 te ZUTPHEN, zoon van PHILIP ABRAHAM SPANJER en HENDRINA GANS
8) MEIJER JOEL FRANKFORT, geb. 16 nov 1826 te DEVENTER, ovl. 23 mei 1864 te ARNHEM, beroep(en): BAKKER TE ZANDBOMMEL
ONGEHUWD
MET VADER(zie aldaar) NAAR ARNHEM.
Woonde te Zaltbommel Oude Vismarkt-wijk Nr. #386.

Komt op 21 juni 1851 uit Arnhem met het beurschip op 's-Hage
naar Zaltbommel.Hij heeft toestemming om in de
Waterstraat een brood- en banketbakkerij te beginnen.
De bakkerij verhuist ca. 1860 naar Vismarkt, daar woont ook
een zuster Hester Frankfort(geb. te Deventer 3-1-1836), die
vertrekt naar Zutphen op 9-8-1865.
9) SIMON JOEL FRANKFORT, geb. 18 nov 1826 te DEVENTER, ovl. 20 mrt 1860 te ARNHEM
ONGEHUWD.
MET VADER(zie aldaar) NAAR ARNHEM
Niet bij de eerste volkstelling in 1829, wel bij de tweede in
1839-vermoedelijk een fout in de telling.
10) DINA FRANKFORT, alias: FEIER FRANKFORT, geb. 12 feb 1829 te DEVENTER, ovl. 22 apr 1887 te ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-28 niesan 5647-ovl. om 02.00 in de Kerkstraat.
Gehuwd 14 feb 1866 te ARNHEM met:
NATHAN LEVISON, geb. 1841 te OSS, Teruggerekend-was bij huwelijk 25 jr., zoon van MOZES LEVISON en ARROGINA NEUHAUS
11) HESTER FRANKFORT, geb. 07 feb 1831 te DEVENTER, ovl. 04 dec 1867 te ZUTPHEN
Gehuwd 03 aug 1865 te ZALTBOMMEL met:
DAVID LEVISON, geb. 19 apr 1845 te OSS, ovl. 04 jan 1913 te ZUTPHEN, beroep(en): BROODBAKKER, zoon van MOZES LEVISON en ARROGINA NEUHAUS
VANUIT ZALTBOMMEL NAAR ZUTPHEN OP 9-8-1865.
Hertrouwd-10-06- 1868 te Zevenaar met Dina Cohen
(opgegeven als geb. 2-4-1833) uit Zevenaar.
Dina (bruid) was 29 jr. in 1868 dus het geboortejaar 1833
is foutief.
Dina is zuster van Sibilla Cohen (BK6/278-MY/342) en dochter van Sara Simon Levij
(voorheen ingevoerd als Saartje Cohen).
[Bronnen:-Bev.Reg.Zutphen & GENLIAS-Archieflocatie Gelderland;Toegangsnr. 0207:
Inventarisnr. #2131-Gemeente Zevenaar-Huw.Akte nr. #10-10-06-1868
12) MICHAEL JOEL FRANKFORT, alias: ELIEZER JITIEL FRANKFORT, geb. 6 feb 1834 te DEVENTER, ovl. 09 okt 1900 te ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-16 tisjri 5661-ovl. om 17.00, beroep(en): BAKKER
MET VADER(zie aldaar)-NAAR ARNHEM.

Gehuwd 3 aug 1869 te ZEVENAAR met:
SIBILLA COHEN, geb. 16 sep 1831 te ZEVENAAR, Hebr. geb.datum:-09 tisjri 5592, ovl. 31 okt 1909 te ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-16 chesjwan 5670-OM 14.30 in de Oeverstraat-Arnhem, dochter van SALOMON JACOB COHEN en SARA SIMON LEVIJ
Voor huwelijk geboren en toen gewettigd
13) SIENTJEN FRANKFORT, geb. 6 feb 1834 te DEVENTER, ovl. 6 jan 1899 te AMSTERDAM
Gehuwd 28 jan 1863 te ARNHEM met:
JOSEPH ABRAHAM VREDENBURG, geb. 13 aug 1823 te ALMELO, ovl. 29 jul 1866 te AMSTERDAM, beroep(en): LOGEMENTHOUDER, In Amsterdam, zoon van ABRAHAM SALOMON VREDENBURG en KAATJE JOSEPH FRANKFORT
Hoofdindex A-Z