Gezinsblad
JOSEPH FRANKFORT, ovl. 1799 te OLDENZAAL, OVL. VRM. VOOR AUG.1799, beroep(en): LOMBARDHOUDER
Zijn zonen Simon ben Joseph en Michel ben Joseph tekenen met
"ben......zichron TSADIK levrachah"-ÁeÛai oõaÔe iÔaea-hetgeen duidt
op de rabbinale status van JOSEPH.
[Bron:-Notulenboek Joodse Gemeente Deventer 1812 of 1813.

Volkstelling Oldenzaal stad-22e Rot-toont:
Joseph Frankfort-Lommert-7 personen.
In mijn gegevens met aftrek van na 1795 geboren kinderen kom ik(met
echtgenote) tot zes.
De naam FRANKFORT bestond in Oldenzaal dus al voor de naamsaan-
neming.
"Volgens gegevens in de Bibliotheca Rosenthaliana kreeg Joseph Frank-
furt in 1778 "de bank van Leninghe of lombert" van de magistraat van
Oldenzaal op bepaalde voorwaarden.De Magistraat vereert hem met het
volledige burgerrecht "om daarvan zodanig te jouisseren als alle anderen"
(die hetzelve met geld gekocht en verkregen hebben), en "sal deselve daar
en boven ook vrij en exemp zijn van Tocht en Wagte, mitsgaders van mili-
taire inquartieringe ter tijd toe, dat hij de bank van leninghe heeft en langer niet".
Frankfurt stierf in 1798 te Oldenzaal, terwijl Herz Samson reeds in 1792
Bank van Leninghouder werd.Zijn zoon Samson Hertz volgde hem in 1808
op.
Dit jaartal van overname klopt niet wat Corwin schrijft,nl. dat Harz Samson(Cohen)
de Bank van Leening op 01 Jul 1797 overnam.

.......[J.W.F. van Harten].....weet nog te melden, dat Joseph Frankfort een
jaarlijkse pachtsom van 42 gulden moest betalen, alsmede een uitkering
aan de tijdelijke Provisor van 30 gulden.In 1783 werd deze pacht voor zes
jaar vernieuwd.
[BRON:-MR. G.J.J.W. WEUSTINK-Bijdrage tot de geschiedenis der Joden
van Twente en het aangrenzende Duitsland]
met:
HENDRINA HARTOG ABRAHAMS
1) MICHIEL JOSEPH FRANKFORT, geb. 01 okt 1781 te OLDENZAAL, beroep(en): LOGEMENTHOUDER
BRITH MILA OP DINSDAG 9/10/1781-GENOEMD JECHIEL/MICHIEL
Bron:-Besnijdenisregister van Moses Isaac van Coevorden,Groningen-1779-1810]
LID VAN DE DEVENTER JOODSE GEMEENTE IN 1820/21
[BRON:-Notulenboek DJG 1820]

Gehuwd 9 apr 1812 te DEVENTER met:
RACHELTJE HARTOG(DE LEEUW ?), geb. 1789 te 'S GRAVELAND, dochter van BENJAMIN HARTOG LEVIE DE LEEUW en EVA JACOBS GRIJSBERGEN
2) SIMON JOSEPH FRANKFORT, geb. 1785 te OLDENZAAL, ovl. 27 sep 1843 te DEVENTER
Kwam naar Deventer in 1804..
In 1816 en daarna tekent hij als "penningmeester" van de Gemeente.
Tot 25 Nov. 1823.
[Bron:-Notulenboek Joodse Gemeente van deze jaren]
met:
SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER, geb. 1781 te DELDEN, Bij Corwin:-1777.
Kan beschouwd worden als foutief, aangezien zij
bij haar overlijden in 1857 de leeftijd van 66 jr. had
bereikt.
, ovl. 07 nov 1857 te ARNHEM
Dochter van Mozes Meijer van Gelder (ong.1745) & Rachel Salomon (ong.1740).
Zie hierover ook Meijer Mozes van Gelder in het Mogendorff bestand.
Sara Mozes van Gelder was een zuster van deze Meijer Mozes van Gelder,
getrouwd met Juda Jacobs
3) JOEL JOSEPH FRANKFORT, geb. 1788 te OLDENZAAL, Het geboortejaar 1788 is berekend volgens zijn
bij overlijden aangegeven leeftijd, nl. 77 jaar.
Dit zowel volgens de klappers van het Rijks Archief
Gelderland als het artikel met hespeed in het NIW.
[Zie bronnen bij "overleden"]

Vlg. 3 geboorteaktes van kinderen,zoals in de bron
is weergegeven, is zijn geboortejaar 1783.
, ovl. 10 jan 1866 te ARNHEM, Uit NIW-Nr.#25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
"Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
ouderdom van circa 77 jaren.
Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
begrafenis, welke heden plaats vond.
Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
bevond zich aan het sterfhuis.......
De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
(Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),

Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."
, begr. 11 jan 1866 te ARNHEM, Op steen staat:-Leweet Frankfort-(hetgeen moet betekenen
"uit Huize Frankfort"õN.
, beroep(en): GODSDIENSTONDERWIJZER, Godsdienstonderwijzer en voorlezer van de Joodse Gemeente te Deventer
Naar Arnhem op 2 Sept 1843(Jaar niet duidelijk).
Godsdienstonderwijzer en voorlezer bij de Deventer Joodse Gemeente.
Zonen werden tegelijk met zijn vertrek naar Arnhem uit het Bevolkingsregister
van Deventer uitgeschreven maar de dochters niet !
Uit NIW-Nr.#25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
"Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
ouderdom van circa 77 jaren.
Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
begrafenis, welke heden plaats vond.
Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
bevond zich aan het sterfhuis.......
De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
(Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),


Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."

Gehuwd 17 dec 1812 te DEVENTER met:
SAARTJE(SARA) MOZES VAN GELDEREN, alias: SAARTJEN VAN GELDEREN, geb. 1791 te DELDEN, ovl. 09 nov 1857 te ARNHEM, dochter van MOZES VAN GELDER en M. SALOMON
Op overlijdensacte:-VAN GELDER.(Bij uitzondering)
4) KAATJE JOSEPH FRANKFORT, geb. 14 jan 1792 te OLDENZAAL, Geen geboorteakte-Geboorte bij huwelijkse bijlagen op grond van verklaringen
door getuigen uit Oldenzaal(Cohen,Kan e.a.)
Ook bij de Joodse Gemeente werd geen administratie gehouden van geboren
kinderen(volgens deze getuigen).
Het vaststellen van de geboortedatum is daarom vooralsnog niet duidelijk.
, ovl. 28 okt 1864 te AMSTERDAM
Gehuwd 11 apr 1822 te DEVENTER met:
ABRAHAM SALOMON VREDENBURG, geb. 01 feb 1794 te LOCHEM, Geboortedatum vastgesteld bij huw.bijlagen vlg.gelegaliseerde verklaring van
de Israelitische Gemeente te Lochem.
, ovl. 04 jan 1864 te AMSTERDAM, zoon van SALOMON ABRAHAM VREDENBURG en HANNA-JOHANNA LEVY(VAN COEVORDEN)
Lid van de Deventer Joodse Gemeente vanaf 7 April 1825.Kwam vanuit Almelo.
[Bron:-Notulenboek van de DJG 1825]
Was op 19 jarige leeftijd(1813-1814) chazan, voorlezer en shofarblazer in
de kleine sjoel van Lochem.Dit tesamen met Mozes Jacob Fortuin, van
dezelfde leeftijd.
5) BENJAMIN JOSEPH FRANKFORT, geb. 16 sep 1797 te OLDENZAAL, ovl. 16 sep 1870 te ZUTPHEN, beroep(en): SIGARENMAKER
Was in Deventer al in Augustus-September 1820, want werd toen benoemd tot
collectant voor de Gemeente.
[BRON:-Notulenboek Deventer Joodse Gemeente-1820]

Gehuwd 26 mei 1826 te LOCHEM met:
HENRIETTE SALOMON VREDENBURG, geb. 07 jul 1800 te LOCHEM, ovl. 17 jun 1873 te ZUTPHEN, dochter van SALOMON ABRAHAM VREDENBURG en HANNA-JOHANNA LEVY(VAN COEVORDEN)
6) JOSEPH JOSEPH FRANKFORT, geb. 11 aug 1799 te OLDENZAAL, ovl. 4 jan 1840 te DEVENTER, beroep(en): ONDERWIJZER
Gehuwd 7 apr 1828 te DEVENTER met:
MATJE BENJAMIN DE LEEUW(ook HARTOG), geb. 2 aug 1790 te 'S GRAVELAND, Geboorte jaar misschien 1799(in onderzoek), ovl. 30 jan 1878 te DEVENTER, begr. 01 feb 1878 te DEVENTER-RIJ 15/NR. 29, dochter van BENJAMIN HARTOG LEVIE DE LEEUW en EVA JACOBS GRIJSBERGEN
Hoofdindex A-Z