Gezinsblad
ANDRIES LIEF(LEEF)MAN MULLER, geb. 1721 te HANAU,DTSL, ovl. 5 jan 1820 te DIEPENHEIM(OV), beroep(en): MOLENAAR ?
ZIE NOACH BESTAND
WERD 100 JAAR ! Woonde in Diepenheim al in 1755.
Bij overlijden zonder beroep.

Had 9 kinderen.

Inzake NOACH connectie:-Kind 4-Dochter Aaltjen Muller-was getrouwd
met Israel Mozes Oppenheimer;
de dochter van dit echtpaar -Elisabeth(Betje) Oppenheimer-was
getrouwd met Michiel Simon Noach en
als zodanig de stammoeder van de Noachs.
[Zie NOACHbestand]


Inzake Mogendorffconnectie:-
Oudste zoon-ANDRIES ARON MULLER-geboren in Diepenheim en daar gestorven op 79 jarige leeftijd.
Diens dochter SIENTJE trouwde met Salomon Van Gelder uit Zenderen in circa 1815 en was de overgrootvader van de
echtgenoot van JOHANNA MOGENDORFF, dochter van ABRAHAM MOGENDORFF "uit Goor".
[Zie ook NOACH-bestand].


Algemeen:-
[Uit Helena Poppers-"De Joden in Overijssel van hunne vestiging tot 1814"]:
Pag 27-...In zaken waren zij herhaaldelijk compagnons bij de inkoop van allerhande waren, zij leenden elkaar geld zonder rente te nemen, of waren borg voor elkaar.
Zo leende in 1762 Levi Isac te Diepenheim aan ANDRIES LEEFMAN aldaar fl. 455.-- op onderpand van diens mobilia"
About the name LIEFMAN-LEEFMAN=LIPMAN:-

["Sources-"Ashkenazi Jews:Their History and their Names"
by Alexander Beider & JewishGen Digest of 17-12-2000 as
submitted by Ury Link & JewishGen Digest of 18-12-2000 as
submitted by Michael Bernet]-:

"a very old Ashkenazi (German-Jewish) given name dating
back to at least the 14th century.It is a variant of
LIEBMAN and means "beloved/dear man".(A.Beider)

Also Lipman or Liebman is a common equivalent for the
Hebrew name Yom Tov (e.g. the 16-17th century author of
the commentary "Tosfot Yom Tov", whose full name was
Yom Tov Lipman Heller Halevy.

According to Kaganoff, the name is also associated with
the Biblical name Eliezer, via the name "Gottlieb"
(M.Bernet).
Volgens gegevens MULLER van Micha Reisel kwam hij vanuit
Hannau naar Diepenheim waar hij een molen kocht
In 1811 nam hij overeenkomstig de naam MULLER aan
aan.
met:
BILLEKEN ARON
ZIE NOACH BESTAND
1) ARON ANDRIES MULLER, geb. 24 dec 1755 te DIEPENHEIM(OV), ovl. 30 apr 1834 te DIEPENHEIM(OV), Bij Corwin ovl.maand:-mei., beroep(en): KOOPMAN
See NOACH BESTAND
Kind 1 van 9 kinderen.
-----------------------------------
Uit Helena Poppers "De Joden in Overijssel van hunne vestiging tot 1814" moet op gemaakt worden, dat hij actief was in de Joodse Gemeente(in ieder geval in 1813):- [betr. de taxatie door het Consistorie te Zwolle:]
"De kleine Joodse Gemeente te Diepenheim moest 30 frs. betalen. ARON ANDRIES MULLER stuurde dit bedrag naar het Consistorie te Zwolle en schreef dat hij van een ongetrouwde broer Fl.5 had ontvangen, anders ware het niet mogelijk geweest den aansla g te
betalen."
[Footnote 3 op pg.127->P.35.Diepenheim.3 October 1813]

ARON ANDRIES was de oudste zoon van ANDRIES LIEFMAN MULLER en diens eerste vrouw BILLEKE(N) ARON.
Aron Andries was de eerste van de drie kinderen van dit huwelijk.
Andries Liefman huwde als tweede huwelijk de zuster van Billeke(n), nl. Sara Arn(s) [Cohen], waaruit nog 7 kinderen
voortkwamen.
Voor uitgebreide gegevens betr. de MULLER voorouders van Zina Aron MULLER zie het NOACH bestand.

Gehuwd 24 feb 1755 te DIEPENHEIM(OV) met:
JUDA RUBEN, alias: JUDA RUEBEN, geb. 02 apr 1770 te HAAKSBERGEN ?, ovl. 30 mei 1834 te DIEPENHEIM(OV), beroep(en): KOOPVROUW
Dochter van Ruben Meyer (ong.1750) & Mechteld Koopman (Haaksbergen,ong.1753)
Mechteld is een dochter van Koopman Salomon & Helena Meyer, de stamouders
van de Frankenhuizen (dit verdient nog verdere uitwerking vlg. het Corwin archief).
Hoofdindex A-Z