Family Sheet
SECKEL BAMBERGER to:
JULIE KLEIN, birth 1848 RIXHEIM, died 1899 FRANKFURT A.M.
Dochter van Rabbi Shlomo Wolf Klein, rabbijn in Colmar(Elzas).

Over diens werk en loopbaan is meer te vinden (in het Frans) op:-

http://www.sdv.fr/judaisme/histoire/villes/colmar/gdrabb/gdrabb.htm
1) ESTHER BAMBERGER, birth 1874 FRANKFURT A.M., died 12 May 1939 ARNHEM, Hebr.ovl.datum:-Vrijdag, 23 Ijar 5699., buried 14 May 1939 ARNHEM, Begraven de Zondag na de Vrijdag van het overlijden:-25 Ijar.
(beschrijving van de begravenis in de bron:-pag.2).
, lives: , Tijdens verloving:-Hanauer Landstrasse 11.
Married 27 Feb 1903 AMSTERDAM, Voor verdere gegevens betr.huwelijk-zie bij echtgenoot.
Married (church) 03 Mar 1903 KEULEN, In NIW-NR.#37-JRG.38 van 27-02-1903
heeft de volgende advertentie verm. alleen betrekking
op het kerkelijk huwelijk (zo niet, dan zijn de huwelijks-
gegevens uit de andere bronnen foutief):-

"de voltrekking van zijn huwelijk met........
Mej.E.BAMBERGER uit Frankfort a/d Main zal plaats vinden op
Dinsdag 4 Adar/3 Maart a.s. in Hotel Minerva te Keulen.
Receptie Zaterdag 8 Adar/7 Maart Muiderstraat 27.
.........."

Event (family) got engaged Aug 1902 Verloving Augustus 1902.
to:
JOEL JOSEPH VREDENBURG, birth 24 Jul 1866 AMSTERDAM, died 16 Mar 1943 ARNHEM, Vlg. alternatieve bron plaats van overlijden:-Amsterdam.
Vermoedelijk foutief.
, buried ARNHEM-MOSCOWA-#I 0704, occupation: RABBIJN, In de verlovingsadvertentie (Augustus 1902) noemde hij
zich:-
"Directeur der N.I.Godsd.Armenscholen".
Woonde toen nog te Amsterdam, Doelenstraat 13., Werd in Mei 1904 benoemd en geinstalleerd als
Rabbijn der Nederlands Israelitische Hoofd Synagoge
te Amsterdam.
[Bron:-NIW's van Mei 1904]

Later benoemd tot Opperrabbijn van Gelderland, son of JOSEPH ABRAHAM VREDENBURG and SIENTJEN FRANKFORT
In NIW van 24 Juli 1936 een artikel met foto:-
"Opperrabbijn J.Vredenburg 70 jaar".
Main index A-Z