Family Sheet
VALK-FALK LUCAS VAN SPIEGEL, alias: ELYAKIM(hebr.), birth 1783 WARBURG-DTSL., died 28 Nov 1855 DEVENTER
Vader was Lucas Valk, overleden te Warburg voor 1807 en moeder was Martha
Abraham(s dochter Salomon), overleden te Warburg voor 1807.

Married 01 Sep 1814 RAALTE to:
HENDRINA ISRAEL THEMANS, alias: HELENA THEMANS, birth 1784 OLDENZAAL, died 27 Sep 1868 DEVENTER
Op overlijdensakte dochter genoemd:-HENDRINA ASSER THEMAN
===============================================================
Dochter van Israel Machiel(Themans), geb. 1745, trouwt ong. 1770:Lea Salomon
van Raalte, geb. 1750.
[Bron:-Huisgezinnen Oldenzaal 31-8-1813]
1) ASSER FALK VAN SPIEGEL, birth 28 Jan 1819 DEVENTER, died 29 Apr 1887 DEVENTER, buried 01 May 1887 DEVENTER-RIJ 17/NR.69, occupation: VLEESHOUWER
Voor de tweede keer getrouwd met Roosje Bendix-Geb.15 Aug.1815-Ovl.3 Mei 1896
-kinderloos[Niet in Deventer getrouwd].

Married 22 Dec 1842 DEVENTER to:
ELISABETH SIMON FRANKFORT, alias: BETJEN FRANKFORT, birth 20 Aug 1815 DEVENTER, died 28 Jul 1853 DEVENTER, Bij Corwin 25-07-1815; dit is verm.correct en mijn gegeven
is dan de aangiftedatum.
, daughter of SIMON JOSEPH FRANKFORT and SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER
2) MARIANNE VAN SPIEGEL, birth 24 Dec 1822 DEVENTER, died 21 Jul 1889 DEVENTER, buried 23 Jul 1889 DEVENTER-RIJ #18-NR.83
Besluit van de Kerkeraad vergadeing #174 van 11 Juni 1876:
.......te benoemen tot Badvrouw bij....gemeente.....
2.-Is daaraan verbonden een salaris van een gulden en vijftig cents per
week, benevens de geheele geldelijke opbrengst van het bad.
3.-Vrije woning......*(naar het lijkt gaat het hier om de woning naast de
sjoel)
4.-Zult UE bij de aanvaarding der betrekking niet meer als bedeelde beschouwd worden, en alzoo de bedeeling, van bovengemelden datum[=1 Juli 1876] ophouden.

Gericht aan Mejuffrouw J.Frankfort geb. Van Spiegel Deventer.
De J staat verm. voor Johanna-in de notulen staat M.
[copieerboek nr. #182]

Married 19 May 1859 DEVENTER, Ketuba-eÔuÛaÔaa-van 18 Ijar 5612.
Bruidegom-chatan/cÔui-tekent met:....ben hamanoach Shimon Frankfort
Z.L.(Zichron Tsadik Levrachah)......Ôai aÒiÛac uÒioÛai ÒoÒoÛae Á"i-
HET VERSCHIL VAN 8 JAAR TUSSEN KERKELIJK EN BURGELIJK HUWELIJK VER-
DIENT VERDERE VERKLARING EN ONDERZOEK.

Married (church) 22 May 1859 DEVENTER, Zondag-Ketuba-eÔuÛaÔaa-in Gemeentearchief Deventer-18 Ijar 5619.
.
(divorced 07 May 1851 DEVENTER) to:
MEIJER SIMON FRANKFORT, birth 6 Nov 1820 DEVENTER, died 30 Oct 1872 DEVENTER, buried 01 Nov 1872 DEVENTER-RIJ 14/NR. 2, son of SIMON JOSEPH FRANKFORT and SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER
Main index A-Z