Family Sheet
MOZES JOEL FRANKFORT, alias: OME MOSHE(MOSJE), birth 7 Mar 1816 DEVENTER, died 18 Feb 1891 ARNHEM, Geb.jaar vlg. andere gegevens:-1816 en leeftijd bij overlijden:75.
Ovl. om 6.00 in de Walstraat-Arnhem
, occupation: LERAAR, son of JOEL JOSEPH FRANKFORT and SAARTJE(SARA) MOZES VAN GELDEREN
MET VADER(zie aldaar) NAAR ARNHEM

Married 03 Jan 1849 DELFT to:
EVA VAN GELDEREN, alias: TANTE EEF, CHAWA VAN GELDEREN, birth 1821 MAASSLUIS, died 01 Mar 1902 ARNHEM, Joodse ovl.datum-22 adar 5662-ovl.om 07.45 in de
Oeverstraat-Arnhem.
Dit is identiek aan Shabbath parashat Ki Tissa.

Uit NIW-Nr.#38-07-03-1902:-

"ARNHEM.In den gezegenden ouderdom van ruim 82 jaar overleed
alhier op Shabbath Ki Tissa mevr.de wed.E.Frankfort geb.
van Gelder (moet zijn van Gelderen-B.N).
De ontslapene behoorde tot de helaas steeds kleiner
wordenden kring van die echt specifiek Joodsche vrouwen.
Geen ijdele lofspraak, als wij haar waardig keuren den
eerenaam van Eshet Chail in den ouden klassieken zin van
het woord, in diens veheven schone betekenis.
Jarenlang was zij lid van het bestuur der damesvereniging
Bigdee Koudesh.........[wegens gezondheidsredenen ontslag].
De vereniging bracht haar de haar toekomende hulde en
benoemde haar tot erelid.Bij de reiniging der doden was
zij, zolang haar krachten het toelieten, immer aanwezig,
met welke nauwgezetheid zij den plicht van,...............
Halwajath ha-Meet (begeleiden der dode) vervulde...............
Bij haar ter aardebestelling op Maandag jl.,werden hare
veelvuldige verdiensten en voortreffelijke hoedanigheden
geschetst door de leraar van Gemieloeth Chassadim, den
....heer G.Koster, alsmede door een bloedverwant
den heer Cozijn (*) te Wageningen".

-(*)Vermoedelijk is dit Mozes Abraham COZIJN-#607-schoon-
zoon van de overledene, echtgenoot van haar dochter
Rosaline FRANKFORT.
, buried 03 Mar 1902 ARNHEM, daughter of PHILIP LEVI VAN GELDER and REBECCA JACOBS
1) HENRIETTE FRANKFORT, birth 02 May 1850 ARNHEM, died 14 May 1928 AMSTERDAM Place (family): AMSTERDAM
Married 19 Jan 1881 ARNHEM to:
MOZES MOSSEL, birth 25 May 1855 GOUDA, died 17 Apr 1921 AMSTERDAM, occupation: KOOPMAN, son of SALOMON SAMUEL MOSSEL and BELIA MOZES SANDERS
Sibling:-Joseph Salomon Mossel-geb.ABT 1850
2) JACOB MOZES FRANKFORT, birth 25 Dec 1851 ARNHEM, Geboortedatum vlg.grafsteen:-28-12-1851(14 tewet 5613).Vrm.foutief., died 14 Aug 1934 ARNHEM, Hebr.ovl.datum:-3 Elloel 5694
Ovl. om 6.30
, occupation: PAPIERHANDELAAR, Winkel in de Oeverstraat 66-Arnhem), In advertentie in NIW-genoemd in de bron-(Orth.meisje
gevraagd) duidt hij zijn zaak aan als "boekhandel". Place (family): ARNHEM-OEVERSTRAAT 66
Married 27 May 1885 AVEREEST to:
ROOSJE-ROSETTE SPIER, birth 21 Nov 1857 AVEREEST, died 25 Jan 1943 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM-Gedeporteerd vanuit het "Apeldoornse Bosch"

Joodse psychiatrische inrichting. Sinds 1909 werden joodse psychiatrische patienten hier, volgens de modernste inzichten, behandeld in een bosrijke omgeving bij Apeldoorn. Het Apeldoornse Bos groeide snel, in 1938 had de inrichting 900 patie"nten . In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd het Apeldoornse Bos 'leeggehaald'. Patie"nten en verplegers werden in veewagen naar Auschwitz gedeporteerd waar bijna iedereen direct werd omgebracht.
, daughter of FILIP ELIEZER MEIJER SPIER and RACHEL SAMUEL VAN DER HORST
-:Siblings
Judik-geb.31-01-1851
Engelina-geb.29-12-1852
Samuel-geb.04-05-1855
Meijer-geb.21-11-1857-tweeling met Roosje
[Roosje-geb.21-11-1857]-tweeling met Meijer
Levi-geb.18-11-1859
Jentje-geb.26-07-1864-tweeling met Vroukje
Vroukje-geb.26-07-1864-tweeling met Jentje
NN(M)-geb.07-02-1867

Een doodgeboren eerste kind van het mannelijk geslacht
geb. en ovl. 18-03-1886 te Arnhem is niet bij de kinderen opgenomen.

Sibling-jongere broer-Levi-geb.18-11-1859 was de vader
van Joel Spier, gehuwd met Hanna MOGENDORFF.

Zie Mogendorff file-#543.

A still-born male infant (first birth)-18 Mar 1886 in Arnhem is not included among the descendants.
3) ROSALINE FRANKFORT, alias: RACHELE FRANKFORT(hebr.)-LIENE FRANKFORT, birth 08 Nov 1853 ARNHEM, died 15 Aug 1935 ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-16 menachem-aw 5695.
Ovl. om 03.00.

Trouwde weduwnaar met (verm.) 8 kinderen.Een van deze kinderen-een
stiefdochter dus van Rosaline F.-trouwde met Mauritrs Hartog Frankfort, een
zoon van haar broer Jacob.
Deze stiefdochter was genaamd Debora Cousijn.
(Juiste spelling:-Debora COZIJN)-zie aldaar.
[Bron:-Shifra Tachauer-Vredenburg]

Married 26 Jun 1889 ARNHEM to:
MOZES ABRAHAM COZIJN, alias: MOZES COUZIJN, birth 1850 AMSTERDAM, Geboortejaar berekend vlg. leeftijd bij huwelijk (39 jr.), died before Aug 1933, Overleed voor Aug 1933, omdat bij het overlijden van
zoon I.M.COZIJN zijn vrouw Rosaline COZIJN-FRANKFORT reeds
weduwe was.
, son of ABRAHAM SALOMON COZIJN and ANNAATJE BAREND
M.A.Cozijn moet sinds 1870 godsdienstleraar en religieus
functionaris (chazzan ? rabbijn ?) te Wageningen zijn
geweest, aangezien op Shabbath 24 Dec 1910 en Zondag
25 Dec 1910 aldaar een Feestviering was ter gelegenheid
van zijn 40-jarig Ambts-Jubileum, waarbij hij de titel
droeg van Eerwaarde Heer.
Op Zondag waren hierbij aanwezig Opperrabbijn Wagenaar van
Gelderland met echtgenote, predikanten van andere gezinten
en de burgemeester.
4) JOSEPH FRANKFORT, alias: JOOP FRANKFORT, birth 3 Jun 1856 ARNHEM, died 01 Dec 1930 ARNHEM, occupation: WINKELIER
Hebr.-ovl.datum 11 kislew 5691
Eerste huwelijk beeindigd door ovl. Betje Wolff
Overleden om 12.00

Married 12 Aug 1885 DINXPERLO to:
BETJE WOLFF, alias: RIVKA WOLFF(Hebr.), birth 18 Jan 1857 HARLINGEN, died 16 Mar 1925 ARNHEM, daughter of SALOMON WOLFF and BELA VREEDENBURG
Huwelijk beeindigd door overlijden
Hebr.Geb.datum:-22 tewet 5617
Hebr.ovl.datum:-20 adar 5685-Ovl. om 15.00 uur.
Siblings:-Abraham-geb.30-09-1851
[Betje]
-Marcus-geb.08-07-1854
5) SAARTJE FRANKFORT, birth 02 Jun 1859 ARNHEM, died 27 Mar 1935 VOORBURG
Married 06 May 1891 ARNHEM to:
ABRAHAM SPIER, birth 05 May 1862 AVEREEST, died 22 Jun 1940 DEN HAAG, son of FILIP ELIEZER MEIJER SPIER and RACHEL SAMUEL VAN DER HORST
6) PHILIPPINE FRANKFORT, birth 31 May 1861 ARNHEM, died 09 Apr 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM
HOLOCAUST VICTIM
Zij was inwoonster van het Israelitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis Newee Sjalom.
---------------------------------------------------
Het Israelitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis Newee Sjalom is in 1841 opgericht. In 1929 verhuisden de inwoners naar een nieuw, modern gebouw aan de Neuhuyskade, waar plaats was voor ruim tachtig bewoners en voor intern personeel. In 1940 groeid e het aantal verpleegden door de komst van vluchtelingen o.m. uit het gebombardeerde Rotterdam. In oktober 1942 waren er 121 verpleegden. Omdat zij niet allemaal ondergebracht konden worden in het gebouw aan de Neuhuyskade werden er dependences ge huurd in de Daendelsstraat; de Amalia van Solmsstraat, de Tweede Emmastraat en de Surinamestraat in Den Haag.
Op 31 oktober 1942 werd het pand aan de Neuhuysstraat op last van de bezetter ontruimd. De bejaarden werden, na vele omzwervingen, provisorisch ondergebracht in een pand aan de Rapenburgerstraat 52 in Amsterdam, waar vroeger een bewaarschool ha d gezeten. Op 22 maart 1943 werden alle bejaarden en personeelsleden uit dit pand naar Westerbork afgevoerd en vervolgens op transport gesteld naar Oost-Europa.
Zij was weduew bij haar deportatie

Event (family) got engaged 28 Jun 1902 DEN HAAG Verloofd:-in Den Haag op 28 Juni 1902-Hemsterhuisstraat 3-5.
In verlovingsaankondiging aangegeven als komende uit
Groningen.
to:
MEIER WEINBERG, birth GRONINGEN ?
Main index A-Z