Family Sheet
SALLIE PHILIP FRENKEL, birth 04 Nov 1861 WIJHE, occupation: ONDERWIJZER, son of PHILIP FRENKEL and HENRIETTA WOLFF
Married 11 Apr 1888 DEVENTER to:
SAARTJE FRANKFORT, birth 24 Dec 1861 DEVENTER, daughter of MEIJER SIMON FRANKFORT and MARIANNE VAN SPIEGEL
1) HENRIETTA FRENKEL, birth 12 Jan 1889 DEVENTER
2) MAXIMILIAAN FRENKEL, birth 21 Mar 1890 DEVENTER, died 30 Sep 1942 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, occupation: ONDERWIJZER,LERAAR FRANS, In october 1940 was hij onderwijzer in Amsterdam en voor drie lesuren per week aangesteld, tot uiterlijk 30 juni 1941.

Hij verklaarde op 18 October 1940 aan het Gemeentebestuur van Aalsmeer tijdelijk leeraar Frans te zijn aan de Gemeentelijke Middelbare Handelsavondschool te Aalsmeer, en dat zoowel hij als zijn echtgenoote van Joodschen bloede zijn. Ook dat hij on derwijzer was aan een O. School voor U.L.O te Amsterdam.

Hij heeft mogelijk tot eind juni 1941 nog gewoon les gegeven in Aalsmeer Place (family): AMSTERDAM, ransvaalstraat 70-(1913)
Kazernestraat 49 1hg(1915)
Retiefstraat 41 2hg(1917)
Kazernestraat 24 1hg(1920)
de la Reijstraat 19 hs(1920)
P.Lastmankade 34 2hg(1932)
Zuider Amstellaan 59 3hg(1932)
Roerstraat 14 III(1936)
Married 30 Aug 1916 AMSTERDAM
Event (family) event 10 Aug 1942 WESTERBORK Deportatie(gezin)
to:
JETTA LEVIT, birth 20 Sep 1892 GRONINGEN, died 30 Sep 1942 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, daughter of IZAK LEVIT and GEERTRUIDA VALK
3) FRITS LEO FRENKEL, birth 17 Jul 1894 APELDOORN
Main index A-Z