Family Sheet
JACOB VISSER, birth 18 Feb 1851 DEVENTER, died 05 May 1943 WESTERBORK, HOLOCAUST VICTIM, son of EMANUEL MENACHEM VISSER and ELISABETH JOEL FRANKFORT
WOONDE RIJKMANSTRAAT & BERGSCHILD-DEVENTER

Married 09 Jan 1889 TIEL to:
ESTHER HIRSCH, alias: ETTIE HIRSCH, birth 02 Apr 1863 TIEL, died 23 Jul 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM, daughter of ASSER BENJAMIN HIRSCH and BETJE MARCHAND
Had in 1913 de leiding van Hadrasj Koudesj van de Deventer Joodse Gemeente
tesamen met E.Gelder-van Son.[Bron:-Gegevens Deventer Joodse verenigingen]
1) EMILE MENACHEM VISSER, alias: MIEL VISSER, birth 19 Oct 1889 DEVENTER, died 23 Jun 1964 GIVATAIM-ISR., Hebr.ovl.datum:-14 aw 5724
In het NIW van 29 May 1959-pag.9 wordt hij genoemd als
"een van de eerste medewerkers van Ru Cohen en jarenlang afwisselend
secretaris en penningmeester van de Deventer Vereniging".

Dit artikel "Jom Holland in Erets-Ru en Eef Cohen van Deventer Vereniging
herdacht" beschrijft een op 21 May 1959 in Tel-Aviv hierover gehouden
bijeenkomst.

Behalve in dit artikel is over de "Deventer Vereniging" ook een beschrijving
te vinden in van Baalen's "Joods Leven in Deventer en Omstreken".

Iets meer over zijn activeiten, waarbij hij ook zelf aan het woord komt,
is weergegeven in het NIW van 12 Jan 1962-Nr.10-pag.6- "De Deventer Vereninging"
van M.Gerstenfeld :-

"Emile Visser,wiens vader een slagerij in Deventer bezat, werd door een
Zionistische vriend, in verband met zijn relaties bij boeren in de omtrek,
aangezocht om te helpen bij het vinden van leer- en werkplaatsen voor
jongelui, die tijdens de eerste wereldoorlog uit Antwerpen naar Nederland
waren gevlucht.Deze jongeren wilden zich voorbereiden op hun alija,
[emigratie naar Palestina-B.N.] door in de land- en tuinbouw te werken.

Hij ging op pad om plaatsen te vinden, maar het viel hem niet mee, hij
schrijft:-

...de boeren kenden genoeg Joden, die kwamen handel drijven, maar " 'n Jeude
die wol warken", daarin hadden ze geen fiducie.....

Married 23 Oct 1923 DEVENTER, In de Burssersteeg to:
JOHANNA ENGERS, alias: JO ENGERS
2) BETSY VISSER, alias: BETS VISSER, birth 12 Nov 1890 DEVENTER, died 06 Feb 1965 DEVENTER
Married 07 Oct 1919 DEVENTER to:
MATTHIJS BENNEKERS, alias: THIJS BENNEKERS, birth 04 Jul 1891 ZWOLLE, died 20 Apr 1970 DEVENTER, son of FRANS BENNEKERS and BARTHA ROETERDINK(?)
3) CAROLINE VISSER, alias: LIEN(RIVKE) VISSER, birth 22 May 1893 DEVENTER, died 14 Apr 1986 AMSTERDAM, buried 16 Apr 1986 WESTGAARDE,AMSTERDAM
WOONDE:-BUSSUM(SINDS 1923)

Married 28 Feb 1918 DEVENTER, Zij werden in het jaar 1968 (5728) ingeschreven in het Gouden Boek van
het JNF door familieleden en goede vrienden.
Vermoedelijk was dit ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk(1918).

Zij woonden toen in Castricum.
to:
MEYER SOUGET, birth 29 Jan 1893 AMSTERDAM, died 30 Jan 1985 AMSTERDAM, buried WESTGAARDE,AMSTERDAM, son of MOZES SOUGET and HANNAH SWAAB
4) ASSER BENJAMIN VISSER, birth 31 Dec 1898 DEVENTER, died 15 Mar 1945 MIDDEN EUROPA, HOLOCAUST VICTIM
Tijdens het opruimen van zijn zolder vond Piet van der Klugt de oorlogsagenda van Asser Visser
die bij Piet's ouders was ondergedoken.Een zoektocht via o.a. digitale media, maakte duidelijk dat Asser's
dochter Bertie in Amersfoort woont.
De agenda vol dierbare herinneringen aan haar vader werd begin mei 2005 aan haar overhandigd.
to:
ELVIRA OSSENDRIJVER, birth 1902
Main index A-Z