Family Sheet
BENJAMIN PHILIP HAAS, alias: MOSHE JISSACHAR, birth 17 Apr 1794 ARNHEM, died 27 Dec 1885 ARNHEM, occupation: COMMISSIONAIR
Zoon van Philip Levy Haas(Kleef 1754) & Fronika Alexander van Zanten-
Frederica van Santen (Mar 1750)
Place (family): DRIEL, ARNHEM,ZALTBOMMEL, Benjamin was koopman te Driel en woonde daar ook.
De kinderen werden echter ten huize van grootvader
Philip Levy in de Arnhemse Bakkerstraat geboren.
Het gezin vestigde zich daarna (verm.omstreeks 1829)
te Arnhem en verhuisde daarna naar Zaltbommel.
Married 15 Aug 1821 AMSTERDAM to:
CHRISTINA HARTOG, alias: KREES HARTOG, birth 16 Mar 1802 AMSTERDAM, died 13 May 1872 ARNHEM
Wonende in Arnhem in de Bentincksteeg
Naar Arnhem vanuit Zaltbommel met 2 kinderen op 26-4-1865
Geboortedatum uit alternatieve bron:-07 Mar 1802
Vader:-Hartog Marcus Hartog
Moeder:-Hanna Mets
1) JOHANNA BERNHARDINA HAAS, alias: HANNA HAAS(hebr.), birth 30 Sep 1829 ARNHEM, Geboren in de Bakkerstraat-Arnhem
Leeftijd vader:-36 jr.
leeftijd moeder:-27 jr.
Joodse geb.datum:-03 tisrji 5590.
, died 21 Feb 1895, Joodse ovl.datum:-26 sjewat 5655
Married 26 Nov 1851 ZALTBOMMEL to:
HARTOG JOEL FRANKFORT, birth 08 Dec 1820 DEVENTER, died 04 Oct 1887 ARNHEM, occupation: ONDERWIJZER, Uit Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 29 Nov 1856:-

"Israelitische Kostschool te Zaltbommel.

Aan OUDERS en VOOGDEN, die hunne Kinderen of Pupillen
eene allezins GODSDIENSTIGE en beschaafde MAATSCHAPPELIJKE
OPVOEDING willen geven, wordt daartoe de zeer gunstige
gelegenheid aangeboden.De gezonde ligging der Plaats,
de bij uitstek geschikte gelegenheid, het beperkte aantal
Leerlingen en zeer matig gestelde Voorwaarden, mogen tot
aanbeveling strekken.

Nadere inlichting,.....bij de .....Heeren J.LEHMANS,
.....Opper-Rabbijn te Nijmegen

H.FRANKFORT
Godsd. en Maatsch.Hoofd-Onderwijzer,
Waterstraat te Zalt-Bommel

27 Nov.1856.", son of JOEL JOSEPH FRANKFORT and SAARTJE(SARA) MOZES VAN GELDEREN
NAAR ARNHEM MET VADER-ZIE ALDAAR.
Volgens grafsteen ovl.datum:-3 Oct 1887-15 tishri 5648
Aangegeven ovl.datum was tweede dag Succoth.Op steen is dus 1e dag Succoth.
Ovl. om 08.00 uur
Op de steen staat:-morenoe raw ben morenoe raw.
Main index A-Z