Family Sheet
SALOMON MOZES DE REEDER, occupation: BANKHOUDER, REEDER, lives: , Posthoornsteeg B.186 to:
JOHANNA LEVIE LORJE, birth 1765
1) ROZETTA DE REEDER, birth 20 Jan 1807 ROTTERDAM, died 14 Nov 1873 DEVENTER, buried 16 Nov 1873 DEVENTER-RIJ 14/NR. 14, Vertaling van de grafsteen:-
HIER RUST/ ROZETTE FRANKFORT/ DE REEDER/

AAN DE VOORAVOND VAN DE HEILIGE SABBAT WEEKAFDELING"
CHAJJEI SARA" ("Sara's leven", Gen.23:1-25:18")
24 MARCHESJWAN 634/ omsingelde mij de ellende en nam van
mij weg/mijn moeder, mijn onderwijzeres, mijn bescheiden
en gracieuse geliefde,/EEN FLINKE VROUW, MEVROUW REICHLE,/
dochter van de geachte heer Zelig de Reeder-zijn
nagedachtenis zij tot zegen-./
Daarover klaag ik en weeklaag ik/ met bitterheid van
ziel uit de diepten van het hart./De Heer in zijn
barmhartigheid en in de veelheid van zijn gunsten/ moge
zich van haar herinneren haar onschuldigheden en haar
rechtvaardigheden/ die zij deed,/ om haar te leiden en te
doen zitten onder de boom van het leven/ bij de zielen van
even/ bij de zielen van de rechtvaardige mannen en rechtvaardige vrouwen om te
genieten van de glans van zijn Aanwezigheid.Amen./

13 november 1873

Woonde in Zwolle & Deventer.

Married 21 Oct 1825 ROTTERDAM(VRM.) to:
JOSEPH SIMON FRANKFORT, birth 6 Feb 1806 DEVENTER, Bij Corwin:-23 Feb 1806, died 14 Mar 1891 ALMELO, buried 16 Mar 1891 DEVENTER-RIJ 14/NR.15, Begraven in Deventer,overleden in Almelo(zie hieronder).
-
In de vergadering van de Kerkeraad komt ter sprake:-
1.-Henrij van Raalte->naar Almelo;wenst geen lid meer te blijven.
2.-Van zijn schoonvader Joseph Simon Frankfort, die ook naar Almelo
vertrekt, doch honorair lid wil blijven.

Vandaar dat deze vrm. overleden is in Almelo, hoewel in Deventer begra-
ven.
Dit houdt zonder twijfel verband met het feit, dat hij zich al een "achuzath
Kever "- acÛaÁÔu Ôa "-aanschafte in Deventer, na het overlijden van Rosetta
de Reeder.

Op 12 Juli 1878 vertoefde hij in ieder geval te Amsterdam
[BRON:-copieerboek DJG-#247], waarheen een aanmaning werd gestuurd
inzake achterstallige contributie met het dreigement over het "aangekochte graf" te beschikken naar goedvinden.
, occupation: BAKKER, son of SIMON JOSEPH FRANKFORT and SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER
RESIDENCES:-ZWOLLE-DEVENTER-ALMELO(laatste jaar).
Main index A-Z