Family Sheet
JOSEPH SIMON FRANKFORT, birth 6 Feb 1806 DEVENTER, Bij Corwin:-23 Feb 1806, died 14 Mar 1891 ALMELO, buried 16 Mar 1891 DEVENTER-RIJ 14/NR.15, Begraven in Deventer,overleden in Almelo(zie hieronder).
-
In de vergadering van de Kerkeraad komt ter sprake:-
1.-Henrij van Raalte->naar Almelo;wenst geen lid meer te blijven.
2.-Van zijn schoonvader Joseph Simon Frankfort, die ook naar Almelo
vertrekt, doch honorair lid wil blijven.

Vandaar dat deze vrm. overleden is in Almelo, hoewel in Deventer begra-
ven.
Dit houdt zonder twijfel verband met het feit, dat hij zich al een "achuzath
Kever "- acÛaÁÔu Ôa "-aanschafte in Deventer, na het overlijden van Rosetta
de Reeder.

Op 12 Juli 1878 vertoefde hij in ieder geval te Amsterdam
[BRON:-copieerboek DJG-#247], waarheen een aanmaning werd gestuurd
inzake achterstallige contributie met het dreigement over het "aangekochte graf" te beschikken naar goedvinden.
, occupation: BAKKER, son of SIMON JOSEPH FRANKFORT and SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER
RESIDENCES:-ZWOLLE-DEVENTER-ALMELO(laatste jaar).

Married 21 Oct 1825 ROTTERDAM(VRM.) to:
ROZETTA DE REEDER, birth 20 Jan 1807 ROTTERDAM, died 14 Nov 1873 DEVENTER, buried 16 Nov 1873 DEVENTER-RIJ 14/NR. 14, Vertaling van de grafsteen:-
HIER RUST/ ROZETTE FRANKFORT/ DE REEDER/

AAN DE VOORAVOND VAN DE HEILIGE SABBAT WEEKAFDELING"
CHAJJEI SARA" ("Sara's leven", Gen.23:1-25:18")
24 MARCHESJWAN 634/ omsingelde mij de ellende en nam van
mij weg/mijn moeder, mijn onderwijzeres, mijn bescheiden
en gracieuse geliefde,/EEN FLINKE VROUW, MEVROUW REICHLE,/
dochter van de geachte heer Zelig de Reeder-zijn
nagedachtenis zij tot zegen-./
Daarover klaag ik en weeklaag ik/ met bitterheid van
ziel uit de diepten van het hart./De Heer in zijn
barmhartigheid en in de veelheid van zijn gunsten/ moge
zich van haar herinneren haar onschuldigheden en haar
rechtvaardigheden/ die zij deed,/ om haar te leiden en te
doen zitten onder de boom van het leven/ bij de zielen van
even/ bij de zielen van de rechtvaardige mannen en rechtvaardige vrouwen om te
genieten van de glans van zijn Aanwezigheid.Amen./

13 november 1873
, daughter of SALOMON MOZES DE REEDER and JOHANNA LEVIE LORJE
Woonde in Zwolle & Deventer.
1) HENRIETTE FRANKFORT, birth 18 Aug 1836 ZWOLLE
Married 14 Feb 1878 DEVENTER to:
ALEXANDER KOCH, birth 17 Jan 1842 UTRECHT, son of MOZES KOCH and KEETJE WOLFF
2) LOUISE FRANKFORT, birth 13 Jun 1838 ZWOLLE, died 2 Mar 1915 DEVENTER, buried 3 Mar 1915 DEVENTER-RIJ 6/NR. 216
Married 27 Dec 1876 DEVENTER to:
ELIEZER ROOZENDAAL, alias: LEYSEN-LEIJZER ROOZENDAAL of ROOSENDAAL, birth 11 Jan 1853 EIBERGEN, died 11 Apr 1929 AMSTERDAM, buried 14 Apr 1929 DEVENTER, occupation: ONDERWIJZER, NIW Nr.36-Jaargang #34-24 Februari 1899:-
Advertentie:-
OPVOEDING ONDERWIJS
Gelegenheid tot plaatsing van nog eenige
KOSTLEERLINGEN
Bij L.ROOZENDAAL
Hoofdonderwijzer, Leraar a/d B.A.School
en Rijks-Normaalschool te DEVENTER
P.S.-Bijzondere gelegenheid tot aanleren
van Handelscorrespondentie, ook in de
vreemde talen, Handelsrekenen en Boekhouden.

, son of SALOMON ROOZENDAAL and JOHANNA VAN GELDER
Broer van Simon Roozendaal in Mogendorff bestand-MY #2975
3) FREDERIKA FRANKFORT, birth 8 Mar 1840 ZWOLLE, died 19 Nov 1911 DEVENTER(in het St.Josefgesticht), buried 21 Nov 1911 DEVENTER-RIJ 5/NR.197
ONGEHUWD
4) SALOMON FRANKFORT, birth 21 Jan 1842 ZWOLLE
5) WILHELMINA FRANKFORT, birth 26 Jun 1844 DEVENTER, died 21 Jul 1844 DEVENTER
6) CICILIA FRANKFORT, alias: CECILIA FRANKFORT, birth 31 Oct 1846 DEVENTER
Married 26 Sep 1875 DEVENTER to:
HENRIJ VAN RAALTE, alias: HENRI VAN RAALTE, birth 01 Jul 1846 DEVENTER, died 26 Feb 1910 ARNHEM, occupation: RIJKSAMBTENAAR, Commies bij de belastingen,o.a.. te Zwolle, son of JOZEF(JOSEPH) JACOB VAN RAALTE and FROUKE-VROUWKE DE HARTOGH
Main index A-Z