Family Sheet
SIMON JOSEPH FRANKFORT, birth 1785 OLDENZAAL, died 27 Sep 1843 DEVENTER, son of JOSEPH FRANKFORT and HENDRINA HARTOG ABRAHAMS
Kwam naar Deventer in 1804..
In 1816 en daarna tekent hij als "penningmeester" van de Gemeente.
Tot 25 Nov. 1823.
[Bron:-Notulenboek Joodse Gemeente van deze jaren]
to:
SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER, birth 1781 DELDEN, Bij Corwin:-1777.
Kan beschouwd worden als foutief, aangezien zij
bij haar overlijden in 1857 de leeftijd van 66 jr. had
bereikt.
, died 07 Nov 1857 ARNHEM
Dochter van Mozes Meijer van Gelder (ong.1745) & Rachel Salomon (ong.1740).
Zie hierover ook Meijer Mozes van Gelder in het Mogendorff bestand.
Sara Mozes van Gelder was een zuster van deze Meijer Mozes van Gelder,
getrouwd met Juda Jacobs
1) JOSEPH SIMON FRANKFORT, birth 6 Feb 1806 DEVENTER, Bij Corwin:-23 Feb 1806, died 14 Mar 1891 ALMELO, buried 16 Mar 1891 DEVENTER-RIJ 14/NR.15, Begraven in Deventer,overleden in Almelo(zie hieronder).
-
In de vergadering van de Kerkeraad komt ter sprake:-
1.-Henrij van Raalte->naar Almelo;wenst geen lid meer te blijven.
2.-Van zijn schoonvader Joseph Simon Frankfort, die ook naar Almelo
vertrekt, doch honorair lid wil blijven.

Vandaar dat deze vrm. overleden is in Almelo, hoewel in Deventer begra-
ven.
Dit houdt zonder twijfel verband met het feit, dat hij zich al een "achuzath
Kever "- acÛaÁÔu Ôa "-aanschafte in Deventer, na het overlijden van Rosetta
de Reeder.

Op 12 Juli 1878 vertoefde hij in ieder geval te Amsterdam
[BRON:-copieerboek DJG-#247], waarheen een aanmaning werd gestuurd
inzake achterstallige contributie met het dreigement over het "aangekochte graf" te beschikken naar goedvinden.
, occupation: BAKKER
RESIDENCES:-ZWOLLE-DEVENTER-ALMELO(laatste jaar).

Married 21 Oct 1825 ROTTERDAM(VRM.) to:
ROZETTA DE REEDER, birth 20 Jan 1807 ROTTERDAM, died 14 Nov 1873 DEVENTER, buried 16 Nov 1873 DEVENTER-RIJ 14/NR. 14, Vertaling van de grafsteen:-
HIER RUST/ ROZETTE FRANKFORT/ DE REEDER/

AAN DE VOORAVOND VAN DE HEILIGE SABBAT WEEKAFDELING"
CHAJJEI SARA" ("Sara's leven", Gen.23:1-25:18")
24 MARCHESJWAN 634/ omsingelde mij de ellende en nam van
mij weg/mijn moeder, mijn onderwijzeres, mijn bescheiden
en gracieuse geliefde,/EEN FLINKE VROUW, MEVROUW REICHLE,/
dochter van de geachte heer Zelig de Reeder-zijn
nagedachtenis zij tot zegen-./
Daarover klaag ik en weeklaag ik/ met bitterheid van
ziel uit de diepten van het hart./De Heer in zijn
barmhartigheid en in de veelheid van zijn gunsten/ moge
zich van haar herinneren haar onschuldigheden en haar
rechtvaardigheden/ die zij deed,/ om haar te leiden en te
doen zitten onder de boom van het leven/ bij de zielen van
even/ bij de zielen van de rechtvaardige mannen en rechtvaardige vrouwen om te
genieten van de glans van zijn Aanwezigheid.Amen./

13 november 1873
, daughter of SALOMON MOZES DE REEDER and JOHANNA LEVIE LORJE
Woonde in Zwolle & Deventer.
2) ALIJDA FRANKFORT, alias: ALEIDA FRANKFORT, LEIDA FRANKFORT, birth 3 Nov 1807 DEVENTER, Bij Corwin 1808-kan beschouwd worden als foutief
Alijda-Spelling op de overlijdensakte van haar dochter Rosalie Boasson

Married 21 May 1839 DEVENTER to:
IZAAK HIJMAN BOASSON, birth 1806 MIDDELBURG, occupation: COMMISSIONAIR IN EFFECTEN, son of HEIJMAN BOASSON and BETSIJ ANSCHITZ
Wonende te Middelburg tijdens huwelijk.

Aan te nemen dat deze is Isaac,oudste van 4 kinderen van Heijman
Boasson, die bij de Naamsaanneming en- behoud te Middelburg in
1812, 6 jaar was.
Heijman Boasson was voor de naamsaanneming Heijman Boas.

Mogelijk maar niet zeker was Heijman Boas=Heijman zoon van
Isaac, besneden te Middelburg op 20-05-1786 door de Rotterdamse
moheel Juda Moses(1748-1787).
[Bron:-Gegevens over joodse inwoners in de provincie Zeeland-
NKvJG-1996]
3) MOZES SIMON FRANKFORT, alias: MOSES SIMON FRANKFORT, birth 22 Nov 1810 DEVENTER, died 1885
Uit NIW Nr.#26 van Vrd.26-01-1866 &
uit NIW Nr.#32 van Vrd.08-03-1867:-

Meppel:-De kamer van Koophandel en fabrieken alhier"
heeft in Jan. jl. als haren voorzitter herbenoemd den
heer M.S.Frankfort".

Uit NIW Nr.#47 van Vrd.19-06-1868:-

Door den Minister van Financieen tijdelijk belast met het"
beheer van het Departement voor de zaken der Hervormde
Eeredienst, enz.is aan de heer M.S.Frankfort, wegens
vertrek naar elders, eervol ontslag verleend uit de
betrekking van lid-voorzitter der godsd.Israelitische
schoolcommissie alhier ".

Uit NIW Nr.#18 van 1 December 1865:-
Mozes Simon Frankfort was afgevaardigde van Meppel bij
de Zitting van de Constituerende Vergadering voor de beide
Israelitische Kerkgenootschappen in Nederland, gehouden te
s-Gravenhage, den 16e, 17e en 19e November 1865.'
Het verslag van deze vergadering is te vinden als bijlage
van deze NIW.

Married 11 Aug 1842 MEPPEL to:
HENRIETTE GOUDSMIT, birth 1814 MEPPEL, Was 28 jr. bij huwelijk en geboortejaar dus bijgesteld als 1814., died 1885, daughter of SALOMON ISAAC GOUDSMIT and JUDITH JOSEPH MUNSTERMAN
4) KAATJE(CAATJE) FRANKFORT, alias: CATHARINA FRANKFORT, birth 3 Feb 1812 DEVENTER, died VRM.VOOR 1829, Overlijden niet kunnen achterhalen.Geboren vlg. Geboorteakte in Gemeente
Archief Deventer, geen spoor over overlijden, doch met de volkstelling van
1829 niet voorkomend.
Ook bij de tweede volkstelling in 1839 niet voorkomend.

De ovl.gegevens van Corwin-25 Aug 1831 te Deventer-sluiten zich dus niet
bij de Burgelijke Stand gegevens aan, en zijn vooralsnog niet ingevoerd.
5) JACOB SIMON(JUDA) FRANKFORT, birth 7 Aug 1813 DEVENTER, died 12 Oct 1819 DEVENTER
IN "JOODSE HUISGEZINNEN TE DEVENTER-06/08/1813"
OPGEGEVEN ALS"JUDA".Eveneens in naamlijst Deventer Joodse Gemeente van
1811(Van Baalen-"Joods Leven Deventer en Omstreken"-pag.32).
Volgens laatste bron geboortemaand:-juni.
Dit klopt met geboorteakte.
Verdere verwerking als JACOB SIMON niet verklaard.
6) ELISABETH SIMON FRANKFORT, alias: BETJEN FRANKFORT, birth 20 Aug 1815 DEVENTER, died 28 Jul 1853 DEVENTER, Bij Corwin 25-07-1815; dit is verm.correct en mijn gegeven
is dan de aangiftedatum.

Married 22 Dec 1842 DEVENTER to:
ASSER FALK VAN SPIEGEL, birth 28 Jan 1819 DEVENTER, died 29 Apr 1887 DEVENTER, buried 01 May 1887 DEVENTER-RIJ 17/NR.69, occupation: VLEESHOUWER, son of VALK-FALK LUCAS VAN SPIEGEL and HENDRINA ISRAEL THEMANS
Voor de tweede keer getrouwd met Roosje Bendix-Geb.15 Aug.1815-Ovl.3 Mei 1896
-kinderloos[Niet in Deventer getrouwd].
7) SALOMON SIMON FRANKFORT, birth 2 Jul 1817 DEVENTER, died 26 Aug 1891 AMSTERDAM, occupation: COMMISSIONAIR
EERSTE HUWELIJK(MET ANNA GOUDSMIT) TE MEPPEL.
In de klapper van geboortes Meppel-Burgelijke Stand-Rijksarchief
Drenthe(Assen) komen nog voor:-
1.-Elisabeth Frankfort-7 Mei 1863.Geboorteakte kon ik niet opsporen, en
mogelijk zijn of de datum of de namen foutief.
Het is inmiddels bijna zeker (via Genlias) dat het hier betreft dochter
Elisabeth Frankfort, geb. 05-05-1868 (aangegeven 07-05-1868),
welke inmiddels werd ingevoerd, zodat het hier zo goed als zeker
een verkeerde invoer van het geboortejaar betreft (1863 ipv 1868).
2.-Helena Frankfort-16 Oct 1866-dit is beslist foutief en de gegevens horen
bij de fam. Franken.[Bron:-RA?ASSEN/KLAPPERS GEB.]

Married 29 Nov 1843 MEPPEL to:
ANNA GOUDSMIT(GOUDSMIDT), birth 1816 MEPPEL, died 1845 MEPPEL, daughter of SALOMON ISAAC GOUDSMIT and JUDITH JOSEPH MUNSTERMAN
8) HARTOG SIMON FRANKFORT, birth 22 Feb 1819 DEVENTER, Bij Corwin:-24 Feb 1819, died 23 Sep 1819 DEVENTER
9) MEIJER SIMON FRANKFORT, birth 6 Nov 1820 DEVENTER, died 30 Oct 1872 DEVENTER, buried 01 Nov 1872 DEVENTER-RIJ 14/NR. 2
Married 19 May 1859 DEVENTER, Ketuba-eÔuÛaÔaa-van 18 Ijar 5612.
Bruidegom-chatan/cÔui-tekent met:....ben hamanoach Shimon Frankfort
Z.L.(Zichron Tsadik Levrachah)......Ôai aÒiÛac uÒioÛai ÒoÒoÛae Á"i-
HET VERSCHIL VAN 8 JAAR TUSSEN KERKELIJK EN BURGELIJK HUWELIJK VER-
DIENT VERDERE VERKLARING EN ONDERZOEK.

Married (church) 22 May 1859 DEVENTER, Zondag-Ketuba-eÔuÛaÔaa-in Gemeentearchief Deventer-18 Ijar 5619.
.
(divorced 07 May 1851 DEVENTER) to:
MARIANNE VAN SPIEGEL, birth 24 Dec 1822 DEVENTER, died 21 Jul 1889 DEVENTER, buried 23 Jul 1889 DEVENTER-RIJ #18-NR.83, daughter of VALK-FALK LUCAS VAN SPIEGEL and HENDRINA ISRAEL THEMANS
Besluit van de Kerkeraad vergadeing #174 van 11 Juni 1876:
.......te benoemen tot Badvrouw bij....gemeente.....
2.-Is daaraan verbonden een salaris van een gulden en vijftig cents per
week, benevens de geheele geldelijke opbrengst van het bad.
3.-Vrije woning......*(naar het lijkt gaat het hier om de woning naast de
sjoel)
4.-Zult UE bij de aanvaarding der betrekking niet meer als bedeelde beschouwd worden, en alzoo de bedeeling, van bovengemelden datum[=1 Juli 1876] ophouden.

Gericht aan Mejuffrouw J.Frankfort geb. Van Spiegel Deventer.
De J staat verm. voor Johanna-in de notulen staat M.
[copieerboek nr. #182]
10) MICHAEL SIMON FRANKFORT, birth 22 Jun 1823 DEVENTER, died 14 Jul 1913 GRONINGEN, Volgens de NDB van het Centrum:-13 Jul 1907, buried GRONINGEN, Begraafplaats Moesstraat to:
HENRIETTE BEIT, birth 1829 AMSTERDAM, died 17 Aug 1906 GRONINGEN, daughter of IZAAC-IZAAK BEIT and ESTER-ESTHER MARCHAND
Main index A-Z