Family Sheet
MOZES ABRAHAM COZIJN, alias: MOZES COUZIJN, birth 1850 AMSTERDAM, Geboortejaar berekend vlg. leeftijd bij huwelijk (39 jr.), died before Aug 1933, Overleed voor Aug 1933, omdat bij het overlijden van
zoon I.M.COZIJN zijn vrouw Rosaline COZIJN-FRANKFORT reeds
weduwe was.
, son of ABRAHAM SALOMON COZIJN and ANNAATJE BAREND
M.A.Cozijn moet sinds 1870 godsdienstleraar en religieus
functionaris (chazzan ? rabbijn ?) te Wageningen zijn
geweest, aangezien op Shabbath 24 Dec 1910 en Zondag
25 Dec 1910 aldaar een Feestviering was ter gelegenheid
van zijn 40-jarig Ambts-Jubileum, waarbij hij de titel
droeg van Eerwaarde Heer.
Op Zondag waren hierbij aanwezig Opperrabbijn Wagenaar van
Gelderland met echtgenote, predikanten van andere gezinten
en de burgemeester.
to:
AALTJE VAN EMBDEN
1) DEBORA COZIJN, birth 23 Jan 1886 WAGENINGEN, Teruggerekend vlg. leeftijd bij huwelijk (34 jr.), died 11 Jun 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM, lives: , Bij huwelijk
Was stiefdochter van Rosaline(Tante Line) Frankfort, de
zuster van de vader(Jacob Frankort) van echtgenoot Maurits
Hartog Frankfort.
Deze tante Lien trouwde een weduwnaar met(verm.) 8 kinderen,
waarvan Debora C. er een was.
[Bron:-Shifrah Tachauer-Vredenburg]

Afgaande op de dankbetuigingsadvertentie betr. het
overlijden van M.I.COZIJN in NIW van 25-08-1933, herspelde
ik de naam COZIJN i.p.v. de door Sifrah Tachauer-Vredenburg
opgegeven spelling COUSEIN.
Concluderende uit deze bron, lijkt het aantal door Sifrah
genoemde stiefkinderen (8) juist.
M.I.COZIJN was dus een broer van Debora.

Zie ook tekst bij Mozes Abraham COZIJN-#607 en bij
Rosaline FRANKFORT-#355.

Married 21 Jun 1920 APELDOORN to:
MAURITS HARTOG FRANKFORT, birth 24 Oct 1887 ARNHEM, died 11 Jun 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM, lives: , Bij huwelijk, son of JACOB MOZES FRANKFORT and ROOSJE-ROSETTE SPIER

Family Sheet
MOZES ABRAHAM COZIJN, alias: MOZES COUZIJN
Married 26 Jun 1889 ARNHEM to:
ROSALINE FRANKFORT, alias: RACHELE FRANKFORT(hebr.)-LIENE FRANKFORT, birth 08 Nov 1853 ARNHEM, died 15 Aug 1935 ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-16 menachem-aw 5695.
Ovl. om 03.00.
, daughter of MOZES JOEL FRANKFORT and EVA VAN GELDEREN
Trouwde weduwnaar met (verm.) 8 kinderen.Een van deze kinderen-een
stiefdochter dus van Rosaline F.-trouwde met Mauritrs Hartog Frankfort, een
zoon van haar broer Jacob.
Deze stiefdochter was genaamd Debora Cousijn.
(Juiste spelling:-Debora COZIJN)-zie aldaar.
[Bron:-Shifra Tachauer-Vredenburg]
Main index A-Z