Family Sheet
JOEL JOSEPH FRANKFORT, birth 1788 OLDENZAAL, Het geboortejaar 1788 is berekend volgens zijn
bij overlijden aangegeven leeftijd, nl. 77 jaar.
Dit zowel volgens de klappers van het Rijks Archief
Gelderland als het artikel met hespeed in het NIW.
[Zie bronnen bij "overleden"]

Vlg. 3 geboorteaktes van kinderen,zoals in de bron
is weergegeven, is zijn geboortejaar 1783.
, died 10 Jan 1866 ARNHEM, Uit NIW-Nr.#25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
"Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
ouderdom van circa 77 jaren.
Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
begrafenis, welke heden plaats vond.
Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
bevond zich aan het sterfhuis.......
De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
(Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),

Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."
, buried 11 Jan 1866 ARNHEM, Op steen staat:-Leweet Frankfort-(hetgeen moet betekenen
"uit Huize Frankfort"õN.
, occupation: GODSDIENSTONDERWIJZER, Godsdienstonderwijzer en voorlezer van de Joodse Gemeente te Deventer, son of JOSEPH FRANKFORT and HENDRINA HARTOG ABRAHAMS
Naar Arnhem op 2 Sept 1843(Jaar niet duidelijk).
Godsdienstonderwijzer en voorlezer bij de Deventer Joodse Gemeente.
Zonen werden tegelijk met zijn vertrek naar Arnhem uit het Bevolkingsregister
van Deventer uitgeschreven maar de dochters niet !
Uit NIW-Nr.#25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
"Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
ouderdom van circa 77 jaren.
Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
begrafenis, welke heden plaats vond.
Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
bevond zich aan het sterfhuis.......
De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
(Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),


Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."

Married 17 Dec 1812 DEVENTER to:
SAARTJE(SARA) MOZES VAN GELDEREN, alias: SAARTJEN VAN GELDEREN, birth 1791 DELDEN, died 09 Nov 1857 ARNHEM, daughter of MOZES VAN GELDER and M. SALOMON
Op overlijdensacte:-VAN GELDER.(Bij uitzondering)
1) JOSEPH JOEL FRANKFORT, birth 26 Oct 1813 DEVENTER, died 10 Nov 1861 DEVENTER, occupation: BAKKER
Met vader(zie aldaar #53) naar Arnhem.

Married 24 Dec 1846 DEVENTER to:
BETJE VISSER, alias: ELISABETH VISSER, birth 14 Jun 1820 DEVENTER, buried 26 Oct 1894 TIEL, daughter of DAVID HARTOG(HIRSCH) VISSER and CLARA HARTOG LOGGER
BROER EMANUEL GETR. MET ELISABETH JOEL FRANKFORT.
2) MOZES JOEL FRANKFORT, alias: OME MOSHE(MOSJE), birth 7 Mar 1816 DEVENTER, died 18 Feb 1891 ARNHEM, Geb.jaar vlg. andere gegevens:-1816 en leeftijd bij overlijden:75.
Ovl. om 6.00 in de Walstraat-Arnhem
, occupation: LERAAR
MET VADER(zie aldaar) NAAR ARNHEM

Married 03 Jan 1849 DELFT to:
EVA VAN GELDEREN, alias: TANTE EEF, CHAWA VAN GELDEREN, birth 1821 MAASSLUIS, died 01 Mar 1902 ARNHEM, Joodse ovl.datum-22 adar 5662-ovl.om 07.45 in de
Oeverstraat-Arnhem.
Dit is identiek aan Shabbath parashat Ki Tissa.

Uit NIW-Nr.#38-07-03-1902:-

"ARNHEM.In den gezegenden ouderdom van ruim 82 jaar overleed
alhier op Shabbath Ki Tissa mevr.de wed.E.Frankfort geb.
van Gelder (moet zijn van Gelderen-B.N).
De ontslapene behoorde tot de helaas steeds kleiner
wordenden kring van die echt specifiek Joodsche vrouwen.
Geen ijdele lofspraak, als wij haar waardig keuren den
eerenaam van Eshet Chail in den ouden klassieken zin van
het woord, in diens veheven schone betekenis.
Jarenlang was zij lid van het bestuur der damesvereniging
Bigdee Koudesh.........[wegens gezondheidsredenen ontslag].
De vereniging bracht haar de haar toekomende hulde en
benoemde haar tot erelid.Bij de reiniging der doden was
zij, zolang haar krachten het toelieten, immer aanwezig,
met welke nauwgezetheid zij den plicht van,...............
Halwajath ha-Meet (begeleiden der dode) vervulde...............
Bij haar ter aardebestelling op Maandag jl.,werden hare
veelvuldige verdiensten en voortreffelijke hoedanigheden
geschetst door de leraar van Gemieloeth Chassadim, den
....heer G.Koster, alsmede door een bloedverwant
den heer Cozijn (*) te Wageningen".

-(*)Vermoedelijk is dit Mozes Abraham COZIJN-#607-schoon-
zoon van de overledene, echtgenoot van haar dochter
Rosaline FRANKFORT.
, buried 03 Mar 1902 ARNHEM, daughter of PHILIP LEVI VAN GELDER and REBECCA JACOBS
3) ELISABETH JOEL FRANKFORT, alias: BETJE FRANKFORT, birth 6 Jan 1817 DEVENTER, died 7 Jan 1868 DEVENTER
Married 30 Jan 1850 ARNHEM to:
EMANUEL MENACHEM VISSER, birth 19 Sep 1816 DEVENTER, died 26 Nov 1892 DEVENTER, buried 28 Nov 1892 DEVENTER-RIJ19/NR.102, occupation: SLAGER, son of DAVID HARTOG(HIRSCH) VISSER and CLARA HARTOG LOGGER
BROER VAN BETJE VISSER(GETR.MET JOSEPH JOEL FRANKFORT)
Hypotheekacte bevindt zich in het archief van Deventer.
4) ALEIDA FRANKFORT, alias: LEIJDA FRANKFORT, LEA BAT JOEL, birth 1819 DEVENTER, Geboorteakte nog niet gevonden.
Komt voor op de eerste volkstelling van 1829 maar niet op de
tweede(van 1839)

Ovl. te Amsterdam voor 1875

Married 15 Sep 1847 ARNHEM, Hij was bij dit huwelijk weduwnaar van Grietje J.van Sijs to:
HENRIJ DANIEL WOUDHUIJSEN, alias: HENRY DANIEL WOUDHUIJSEN, HIRSCH BEN DANIEL HALEVI, birth 1823 AMSTERDAM, Geboortejaar teruggerekend vlg. leeftijd bij huwelijk (24 jr.), occupation: ONDERWIJZER,RABBIJN, son of DANIEL LEVI WOUDHUIJSEN and EVA MARKUS KOSTER
Siblings:-Levie Daniel-geb. abt.1812 te Amsterdam
Anna Daniel-geb.24-09-1814 te Amsterdam
5) HARTOG JOEL FRANKFORT, birth 08 Dec 1820 DEVENTER, died 04 Oct 1887 ARNHEM, occupation: ONDERWIJZER, Uit Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 29 Nov 1856:-

"Israelitische Kostschool te Zaltbommel.

Aan OUDERS en VOOGDEN, die hunne Kinderen of Pupillen
eene allezins GODSDIENSTIGE en beschaafde MAATSCHAPPELIJKE
OPVOEDING willen geven, wordt daartoe de zeer gunstige
gelegenheid aangeboden.De gezonde ligging der Plaats,
de bij uitstek geschikte gelegenheid, het beperkte aantal
Leerlingen en zeer matig gestelde Voorwaarden, mogen tot
aanbeveling strekken.

Nadere inlichting,.....bij de .....Heeren J.LEHMANS,
.....Opper-Rabbijn te Nijmegen

H.FRANKFORT
Godsd. en Maatsch.Hoofd-Onderwijzer,
Waterstraat te Zalt-Bommel

27 Nov.1856."
NAAR ARNHEM MET VADER-ZIE ALDAAR.
Volgens grafsteen ovl.datum:-3 Oct 1887-15 tishri 5648
Aangegeven ovl.datum was tweede dag Succoth.Op steen is dus 1e dag Succoth.
Ovl. om 08.00 uur
Op de steen staat:-morenoe raw ben morenoe raw.

Married 26 Nov 1851 ZALTBOMMEL to:
JOHANNA BERNHARDINA HAAS, alias: HANNA HAAS(hebr.), birth 30 Sep 1829 ARNHEM, Geboren in de Bakkerstraat-Arnhem
Leeftijd vader:-36 jr.
leeftijd moeder:-27 jr.
Joodse geb.datum:-03 tisrji 5590.
, died 21 Feb 1895, Joodse ovl.datum:-26 sjewat 5655, daughter of BENJAMIN PHILIP HAAS and CHRISTINA HARTOG
6) EVA JOEL FRANKFORT, alias: CHAWA FRANKFORT(Hebr.), birth 20 Mar 1823 DEVENTER, Hebr.Geb.datum:-08 niessan 5583, died 16 Sep 1918 ARNHEM, Hebr. Ovl. datum:-10 tisrji 5679
Overleden in de Kerkstraat om 13.00 en was toen weduwe

Married 13 Apr 1853 ARNHEM to:
BENJAMIN WOLF COHEN, alias: BENJAMIN haCOHEN(Hebr.), birth 24 Jan 1824 VELP (RHEDEN), died 13 Sep 1870 ARNHEM, Hebr.ovl.datum:-17 elloel 5630
Ovl. aan het Jansplein om 13.30
, occupation: KOOPMAN, son of SIMON JACOB COHEN and MIETJE VAN PRAAG
Siblings uit tweede huwelijk vader:-

Esther-9-3-1821
Rebekka-20-7-1822
[Benjamin]
Jacob-11-3-1827
Jeth-24-1-1829
7) CATHARINA FRANKFORT, alias: CAATJE of KAATJE FRANKFORT, birth 25 Dec 1824 DEVENTER, died 13 Dec 1895 ZUTPHEN
Married 27 May 1857 ARNHEM to:
DAVID SPANJER, birth 12 Jun 1823 TERBORGH(GEM.WISCH-GLD.), died 29 Jun 1891 ZUTPHEN, son of PHILIP ABRAHAM SPANJER and HENDRINA GANS
8) MEIJER JOEL FRANKFORT, birth 16 Nov 1826 DEVENTER, died 23 May 1864 ARNHEM, occupation: BAKKER TE ZANDBOMMEL
ONGEHUWD
MET VADER(zie aldaar) NAAR ARNHEM.
Woonde te Zaltbommel Oude Vismarkt-wijk Nr. #386.

Komt op 21 juni 1851 uit Arnhem met het beurschip op 's-Hage
naar Zaltbommel.Hij heeft toestemming om in de
Waterstraat een brood- en banketbakkerij te beginnen.
De bakkerij verhuist ca. 1860 naar Vismarkt, daar woont ook
een zuster Hester Frankfort(geb. te Deventer 3-1-1836), die
vertrekt naar Zutphen op 9-8-1865.
9) SIMON JOEL FRANKFORT, birth 18 Nov 1826 DEVENTER, died 20 Mar 1860 ARNHEM
ONGEHUWD.
MET VADER(zie aldaar) NAAR ARNHEM
Niet bij de eerste volkstelling in 1829, wel bij de tweede in
1839-vermoedelijk een fout in de telling.
10) DINA FRANKFORT, alias: FEIER FRANKFORT, birth 12 Feb 1829 DEVENTER, died 22 Apr 1887 ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-28 niesan 5647-ovl. om 02.00 in de Kerkstraat.
Married 14 Feb 1866 ARNHEM to:
NATHAN LEVISON, birth 1841 OSS, Teruggerekend-was bij huwelijk 25 jr., son of MOZES LEVISON and ARROGINA NEUHAUS
11) HESTER FRANKFORT, birth 07 Feb 1831 DEVENTER, died 04 Dec 1867 ZUTPHEN
Married 03 Aug 1865 ZALTBOMMEL to:
DAVID LEVISON, birth 19 Apr 1845 OSS, died 04 Jan 1913 ZUTPHEN, occupation: BROODBAKKER, son of MOZES LEVISON and ARROGINA NEUHAUS
VANUIT ZALTBOMMEL NAAR ZUTPHEN OP 9-8-1865.
Hertrouwd-10-06- 1868 te Zevenaar met Dina Cohen
(opgegeven als geb. 2-4-1833) uit Zevenaar.
Dina (bruid) was 29 jr. in 1868 dus het geboortejaar 1833
is foutief.
Dina is zuster van Sibilla Cohen (BK6/278-MY/342) en dochter van Sara Simon Levij
(voorheen ingevoerd als Saartje Cohen).
[Bronnen:-Bev.Reg.Zutphen & GENLIAS-Archieflocatie Gelderland;Toegangsnr. 0207:
Inventarisnr. #2131-Gemeente Zevenaar-Huw.Akte nr. #10-10-06-1868
12) MICHAEL JOEL FRANKFORT, alias: ELIEZER JITIEL FRANKFORT, birth 6 Feb 1834 DEVENTER, died 09 Oct 1900 ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-16 tisjri 5661-ovl. om 17.00, occupation: BAKKER
MET VADER(zie aldaar)-NAAR ARNHEM.

Married 3 Aug 1869 ZEVENAAR to:
SIBILLA COHEN, birth 16 Sep 1831 ZEVENAAR, Hebr. geb.datum:-09 tisjri 5592, died 31 Oct 1909 ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-16 chesjwan 5670-OM 14.30 in de Oeverstraat-Arnhem, daughter of SALOMON JACOB COHEN and SARA SIMON LEVIJ
Voor huwelijk geboren en toen gewettigd
13) SIENTJEN FRANKFORT, birth 6 Feb 1834 DEVENTER, died 6 Jan 1899 AMSTERDAM
Married 28 Jan 1863 ARNHEM to:
JOSEPH ABRAHAM VREDENBURG, birth 13 Aug 1823 ALMELO, died 29 Jul 1866 AMSTERDAM, occupation: LOGEMENTHOUDER, In Amsterdam, son of ABRAHAM SALOMON VREDENBURG and KAATJE JOSEPH FRANKFORT
Main index A-Z