Family Sheet
SALOMON JOSEPH FRANKFORT, occupation: COMMISSIONAIR to:
TRUITJE VAN HORST
1) ROSETTE FRANKFORT, birth 09 Oct 1861 AMSTERDAM, died 23 Apr 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM
Eerste huwelijk (op 30-05-1888 te Amsterdam) was met Abraham Polak,
geb. 08-05-1863 te Hoorn (slager van beroep), ovl. 18-09-1903.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:-

David Polak-geb.04-04-1890
Geertruida Polak-geb.21-03-1892
Woonde in mei 1940 in Beth Sjalom aan de Plantage Middenlaan. van waaruit zij verm. is gedeporteerd.

In 1927 werd de Vereeniging tot Stichting van Joodsche Tehuizen in Nederland 'Beth Sjalom' opgericht. De vereniging had ten doel tehuizen te stichten waarin joodse bejaarden op 'streng rituele grondslag' verzorgd zouden worden. In de praktijk bepe rkte de vereniging zich tot het exploiteren van een huis, te weten Beth Sjalom aan de Plantage Middenlaan.

Married 06 Oct 1915 DEVENTER to:
ELIEZER ROOZENDAAL, alias: LEYSEN-LEIJZER ROOZENDAAL of ROOSENDAAL, birth 11 Jan 1853 EIBERGEN, died 11 Apr 1929 AMSTERDAM, buried 14 Apr 1929 DEVENTER, occupation: ONDERWIJZER, NIW Nr.36-Jaargang #34-24 Februari 1899:-
Advertentie:-
OPVOEDING ONDERWIJS
Gelegenheid tot plaatsing van nog eenige
KOSTLEERLINGEN
Bij L.ROOZENDAAL
Hoofdonderwijzer, Leraar a/d B.A.School
en Rijks-Normaalschool te DEVENTER
P.S.-Bijzondere gelegenheid tot aanleren
van Handelscorrespondentie, ook in de
vreemde talen, Handelsrekenen en Boekhouden.

, son of SALOMON ROOZENDAAL and JOHANNA VAN GELDER
Broer van Simon Roozendaal in Mogendorff bestand-MY #2975
Main index A-Z