Family Sheet
IZAK LEVIT, birth 25 Aug 1854 GRONINGEN, died 28 Feb 1896 GRONINGEN
Zoon van Calmer Benjamin Levit & Rebekka Trompetter

Married 30 May 1882 WILDERVANK to:
GEERTRUIDA VALK, birth 29 Dec 1858 WILDERVANK, died 24 Sep 1943 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, occupation: KOOPVROUW
Dochter van Filippus Mozes & Roosje van Delft
1) JETTA LEVIT, birth 20 Sep 1892 GRONINGEN, died 30 Sep 1942 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM Place (family): AMSTERDAM, ransvaalstraat 70-(1913)
Kazernestraat 49 1hg(1915)
Retiefstraat 41 2hg(1917)
Kazernestraat 24 1hg(1920)
de la Reijstraat 19 hs(1920)
P.Lastmankade 34 2hg(1932)
Zuider Amstellaan 59 3hg(1932)
Roerstraat 14 III(1936)
Married 30 Aug 1916 AMSTERDAM
Event (family) event 10 Aug 1942 WESTERBORK Deportatie(gezin)
to:
MAXIMILIAAN FRENKEL, birth 21 Mar 1890 DEVENTER, died 30 Sep 1942 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, occupation: ONDERWIJZER,LERAAR FRANS, In october 1940 was hij onderwijzer in Amsterdam en voor drie lesuren per week aangesteld, tot uiterlijk 30 juni 1941.

Hij verklaarde op 18 October 1940 aan het Gemeentebestuur van Aalsmeer tijdelijk leeraar Frans te zijn aan de Gemeentelijke Middelbare Handelsavondschool te Aalsmeer, en dat zoowel hij als zijn echtgenoote van Joodschen bloede zijn. Ook dat hij on derwijzer was aan een O. School voor U.L.O te Amsterdam.

Hij heeft mogelijk tot eind juni 1941 nog gewoon les gegeven in Aalsmeer, son of SALLIE PHILIP FRENKEL and SAARTJE FRANKFORT
Main index A-Z