Family Sheet
MOZES SIMON FRANKFORT, alias: MOSES SIMON FRANKFORT, birth 22 Nov 1810 DEVENTER, died 1885, son of SIMON JOSEPH FRANKFORT and SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER
Uit NIW Nr.#26 van Vrd.26-01-1866 &
uit NIW Nr.#32 van Vrd.08-03-1867:-

Meppel:-De kamer van Koophandel en fabrieken alhier"
heeft in Jan. jl. als haren voorzitter herbenoemd den
heer M.S.Frankfort".

Uit NIW Nr.#47 van Vrd.19-06-1868:-

Door den Minister van Financieen tijdelijk belast met het"
beheer van het Departement voor de zaken der Hervormde
Eeredienst, enz.is aan de heer M.S.Frankfort, wegens
vertrek naar elders, eervol ontslag verleend uit de
betrekking van lid-voorzitter der godsd.Israelitische
schoolcommissie alhier ".

Uit NIW Nr.#18 van 1 December 1865:-
Mozes Simon Frankfort was afgevaardigde van Meppel bij
de Zitting van de Constituerende Vergadering voor de beide
Israelitische Kerkgenootschappen in Nederland, gehouden te
s-Gravenhage, den 16e, 17e en 19e November 1865.'
Het verslag van deze vergadering is te vinden als bijlage
van deze NIW.

Married 11 Aug 1842 MEPPEL to:
HENRIETTE GOUDSMIT, birth 1814 MEPPEL, Was 28 jr. bij huwelijk en geboortejaar dus bijgesteld als 1814., died 1885, daughter of SALOMON ISAAC GOUDSMIT and JUDITH JOSEPH MUNSTERMAN
1) SALOMON MOZES FRANKFORT, birth 18 Sep 1843 MEPPEL, died 1922 OLDENZAAL, occupation: KANTOORBEDIENDE
Married 07 Jan 1885 OLDENZAAL to:
SARA COHEN, birth 01 Nov 1841 OLDENZAAL, died 30 Nov 1902 OLDENZAAL, daughter of ABRAHAM DANIEL COHEN and ROOSJE MANNES MINCO
Voor haar tweede huwelijk.
2) SARA FRANKFORT, birth 2 Feb 1846 MEPPEL
3) JUDITH FRANKFORT, birth 15 Dec 1847 MEPPEL
4) SIMON MOZES FRANKFORT, birth 26 Nov 1849 MEPPEL
5) JOSEPH ELIAZER MOZES FRANKFORT, birth 26 Nov 1856 MEPPEL, died 8 Oct 1859 MEPPEL
Main index A-Z