Family Sheet
MEIJER SIMON FRANKFORT, birth 6 Nov 1820 DEVENTER, died 30 Oct 1872 DEVENTER, buried 01 Nov 1872 DEVENTER-RIJ 14/NR. 2, son of SIMON JOSEPH FRANKFORT and SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER
Married 19 May 1859 DEVENTER, Ketuba-eÔuÛaÔaa-van 18 Ijar 5612.
Bruidegom-chatan/cÔui-tekent met:....ben hamanoach Shimon Frankfort
Z.L.(Zichron Tsadik Levrachah)......Ôai aÒiÛac uÒioÛai ÒoÒoÛae Á"i-
HET VERSCHIL VAN 8 JAAR TUSSEN KERKELIJK EN BURGELIJK HUWELIJK VER-
DIENT VERDERE VERKLARING EN ONDERZOEK.

Married (church) 22 May 1859 DEVENTER, Zondag-Ketuba-eÔuÛaÔaa-in Gemeentearchief Deventer-18 Ijar 5619.
.
(divorced 07 May 1851 DEVENTER) to:
MARIANNE VAN SPIEGEL, birth 24 Dec 1822 DEVENTER, died 21 Jul 1889 DEVENTER, buried 23 Jul 1889 DEVENTER-RIJ #18-NR.83, daughter of VALK-FALK LUCAS VAN SPIEGEL and HENDRINA ISRAEL THEMANS
Besluit van de Kerkeraad vergadeing #174 van 11 Juni 1876:
.......te benoemen tot Badvrouw bij....gemeente.....
2.-Is daaraan verbonden een salaris van een gulden en vijftig cents per
week, benevens de geheele geldelijke opbrengst van het bad.
3.-Vrije woning......*(naar het lijkt gaat het hier om de woning naast de
sjoel)
4.-Zult UE bij de aanvaarding der betrekking niet meer als bedeelde beschouwd worden, en alzoo de bedeeling, van bovengemelden datum[=1 Juli 1876] ophouden.

Gericht aan Mejuffrouw J.Frankfort geb. Van Spiegel Deventer.
De J staat verm. voor Johanna-in de notulen staat M.
[copieerboek nr. #182]
1) SAARTJE FRANKFORT, birth 24 Dec 1861 DEVENTER
Married 11 Apr 1888 DEVENTER to:
SALLIE PHILIP FRENKEL, birth 04 Nov 1861 WIJHE, occupation: ONDERWIJZER, son of PHILIP FRENKEL and HENRIETTA WOLFF
Main index A-Z