Family Sheet
JOSEPH FRANKFORT, died 1799 OLDENZAAL, OVL. VRM. VOOR AUG.1799, occupation: LOMBARDHOUDER
Zijn zonen Simon ben Joseph en Michel ben Joseph tekenen met
"ben......zichron TSADIK levrachah"-ÁeÛai oõaÔe iÔaea-hetgeen duidt
op de rabbinale status van JOSEPH.
[Bron:-Notulenboek Joodse Gemeente Deventer 1812 of 1813.

Volkstelling Oldenzaal stad-22e Rot-toont:
Joseph Frankfort-Lommert-7 personen.
In mijn gegevens met aftrek van na 1795 geboren kinderen kom ik(met
echtgenote) tot zes.
De naam FRANKFORT bestond in Oldenzaal dus al voor de naamsaan-
neming.
"Volgens gegevens in de Bibliotheca Rosenthaliana kreeg Joseph Frank-
furt in 1778 "de bank van Leninghe of lombert" van de magistraat van
Oldenzaal op bepaalde voorwaarden.De Magistraat vereert hem met het
volledige burgerrecht "om daarvan zodanig te jouisseren als alle anderen"
(die hetzelve met geld gekocht en verkregen hebben), en "sal deselve daar
en boven ook vrij en exemp zijn van Tocht en Wagte, mitsgaders van mili-
taire inquartieringe ter tijd toe, dat hij de bank van leninghe heeft en langer niet".
Frankfurt stierf in 1798 te Oldenzaal, terwijl Herz Samson reeds in 1792
Bank van Leninghouder werd.Zijn zoon Samson Hertz volgde hem in 1808
op.
Dit jaartal van overname klopt niet wat Corwin schrijft,nl. dat Harz Samson(Cohen)
de Bank van Leening op 01 Jul 1797 overnam.

.......[J.W.F. van Harten].....weet nog te melden, dat Joseph Frankfort een
jaarlijkse pachtsom van 42 gulden moest betalen, alsmede een uitkering
aan de tijdelijke Provisor van 30 gulden.In 1783 werd deze pacht voor zes
jaar vernieuwd.
[BRON:-MR. G.J.J.W. WEUSTINK-Bijdrage tot de geschiedenis der Joden
van Twente en het aangrenzende Duitsland]
to:
HENDRINA HARTOG ABRAHAMS
1) MICHIEL JOSEPH FRANKFORT, birth 01 Oct 1781 OLDENZAAL, occupation: LOGEMENTHOUDER
BRITH MILA OP DINSDAG 9/10/1781-GENOEMD JECHIEL/MICHIEL
Bron:-Besnijdenisregister van Moses Isaac van Coevorden,Groningen-1779-1810]
LID VAN DE DEVENTER JOODSE GEMEENTE IN 1820/21
[BRON:-Notulenboek DJG 1820]

Married 9 Apr 1812 DEVENTER to:
RACHELTJE HARTOG(DE LEEUW ?), birth 1789 'S GRAVELAND, daughter of BENJAMIN HARTOG LEVIE DE LEEUW and EVA JACOBS GRIJSBERGEN
2) SIMON JOSEPH FRANKFORT, birth 1785 OLDENZAAL, died 27 Sep 1843 DEVENTER
Kwam naar Deventer in 1804..
In 1816 en daarna tekent hij als "penningmeester" van de Gemeente.
Tot 25 Nov. 1823.
[Bron:-Notulenboek Joodse Gemeente van deze jaren]
to:
SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER, birth 1781 DELDEN, Bij Corwin:-1777.
Kan beschouwd worden als foutief, aangezien zij
bij haar overlijden in 1857 de leeftijd van 66 jr. had
bereikt.
, died 07 Nov 1857 ARNHEM
Dochter van Mozes Meijer van Gelder (ong.1745) & Rachel Salomon (ong.1740).
Zie hierover ook Meijer Mozes van Gelder in het Mogendorff bestand.
Sara Mozes van Gelder was een zuster van deze Meijer Mozes van Gelder,
getrouwd met Juda Jacobs
3) JOEL JOSEPH FRANKFORT, birth 1788 OLDENZAAL, Het geboortejaar 1788 is berekend volgens zijn
bij overlijden aangegeven leeftijd, nl. 77 jaar.
Dit zowel volgens de klappers van het Rijks Archief
Gelderland als het artikel met hespeed in het NIW.
[Zie bronnen bij "overleden"]

Vlg. 3 geboorteaktes van kinderen,zoals in de bron
is weergegeven, is zijn geboortejaar 1783.
, died 10 Jan 1866 ARNHEM, Uit NIW-Nr.#25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
"Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
ouderdom van circa 77 jaren.
Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
begrafenis, welke heden plaats vond.
Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
bevond zich aan het sterfhuis.......
De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
(Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),

Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."
, buried 11 Jan 1866 ARNHEM, Op steen staat:-Leweet Frankfort-(hetgeen moet betekenen
"uit Huize Frankfort"õN.
, occupation: GODSDIENSTONDERWIJZER, Godsdienstonderwijzer en voorlezer van de Joodse Gemeente te Deventer
Naar Arnhem op 2 Sept 1843(Jaar niet duidelijk).
Godsdienstonderwijzer en voorlezer bij de Deventer Joodse Gemeente.
Zonen werden tegelijk met zijn vertrek naar Arnhem uit het Bevolkingsregister
van Deventer uitgeschreven maar de dochters niet !
Uit NIW-Nr.#25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
"Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
ouderdom van circa 77 jaren.
Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
begrafenis, welke heden plaats vond.
Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
bevond zich aan het sterfhuis.......
De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
(Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),


Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."

Married 17 Dec 1812 DEVENTER to:
SAARTJE(SARA) MOZES VAN GELDEREN, alias: SAARTJEN VAN GELDEREN, birth 1791 DELDEN, died 09 Nov 1857 ARNHEM, daughter of MOZES VAN GELDER and M. SALOMON
Op overlijdensacte:-VAN GELDER.(Bij uitzondering)
4) KAATJE JOSEPH FRANKFORT, birth 14 Jan 1792 OLDENZAAL, Geen geboorteakte-Geboorte bij huwelijkse bijlagen op grond van verklaringen
door getuigen uit Oldenzaal(Cohen,Kan e.a.)
Ook bij de Joodse Gemeente werd geen administratie gehouden van geboren
kinderen(volgens deze getuigen).
Het vaststellen van de geboortedatum is daarom vooralsnog niet duidelijk.
, died 28 Oct 1864 AMSTERDAM
Married 11 Apr 1822 DEVENTER to:
ABRAHAM SALOMON VREDENBURG, birth 01 Feb 1794 LOCHEM, Geboortedatum vastgesteld bij huw.bijlagen vlg.gelegaliseerde verklaring van
de Israelitische Gemeente te Lochem.
, died 04 Jan 1864 AMSTERDAM, son of SALOMON ABRAHAM VREDENBURG and HANNA-JOHANNA LEVY(VAN COEVORDEN)
Lid van de Deventer Joodse Gemeente vanaf 7 April 1825.Kwam vanuit Almelo.
[Bron:-Notulenboek van de DJG 1825]
Was op 19 jarige leeftijd(1813-1814) chazan, voorlezer en shofarblazer in
de kleine sjoel van Lochem.Dit tesamen met Mozes Jacob Fortuin, van
dezelfde leeftijd.
5) BENJAMIN JOSEPH FRANKFORT, birth 16 Sep 1797 OLDENZAAL, died 16 Sep 1870 ZUTPHEN, occupation: SIGARENMAKER
Was in Deventer al in Augustus-September 1820, want werd toen benoemd tot
collectant voor de Gemeente.
[BRON:-Notulenboek Deventer Joodse Gemeente-1820]

Married 26 May 1826 LOCHEM to:
HENRIETTE SALOMON VREDENBURG, birth 07 Jul 1800 LOCHEM, died 17 Jun 1873 ZUTPHEN, daughter of SALOMON ABRAHAM VREDENBURG and HANNA-JOHANNA LEVY(VAN COEVORDEN)
6) JOSEPH JOSEPH FRANKFORT, birth 11 Aug 1799 OLDENZAAL, died 4 Jan 1840 DEVENTER, occupation: ONDERWIJZER
Married 7 Apr 1828 DEVENTER to:
MATJE BENJAMIN DE LEEUW(ook HARTOG), birth 2 Aug 1790 'S GRAVELAND, Geboorte jaar misschien 1799(in onderzoek), died 30 Jan 1878 DEVENTER, buried 01 Feb 1878 DEVENTER-RIJ 15/NR. 29, daughter of BENJAMIN HARTOG LEVIE DE LEEUW and EVA JACOBS GRIJSBERGEN
Main index A-Z