Family Sheet
MOZES SALOMON ("OOMMOOS" NOACH) NOACH, birth 11 Jul 1864 DEVENTER, died 4 Oct 1938 EINDHOVEN, buried DEVENTER/NR. 291, son of AANSLUITING IN/ NOACHBESTAND(1 and AANSLUITING IN/ NOACHBESTAND(2
Doodsoorzaak:-Longontsteking

Married 29 Oct 1890 GOOR to:
ROOSJEN MOGENDORFF, birth 21 Sep 1867 GOOR, died 13 Oct 1926 DEVENTER, buried DEVENTER-NR.290, daughter of AANSLUITING IN/ MOGENDORFFBESTAND(1 and AANSLUITING IN/ MOGENDORFFBESTAND(2
1) SALOMON MOZES NOACH, alias: SIMCHA NOACH, birth 1 Aug 1892 DEVENTER, died 29 Apr 1979 PETACH TIKVAH-ISR., occupation: LERAAR HANDELSWETENSCHAPP
HEBR.NAAM="SIMCHA"WEGENS GEBOORTE OP VOORAVOND 9E
AB:-8 AB 5652

Event: emigrated Apr 1953 DEVENTER naar TEL AVIV Inmiddels nam Woensdag. de familie Noach afscheid van de Gemeente_leden. Zij is de eerste van een groepje families uit Deventer en omgeving, die hun plannen voor alyah in vervulling zagen gaan.
Martha en Sam Noach namen in het Joodse Gemeenschapsleven in Deventer een zeer bijzondere plaats in. Daarvan getuigden op de afscheidsavond ook een lange reeks van sprekers. Als eerste sprak de Voorzitter van de Joodse Gemeente en tevens Voorzitte r van het afscheidscomitÔe, de Heer B. Pinto.
De Heer Pinto schetste de stuwende kracht,die er van de Heer Noach steeds is uitgegaan bij zijn werk als Secretaris van de Joodse Gemeente. Namens de gemeenteleden bood hij een voor Israel zeer nuttig geschenk, een wasmachine, aan. Als lid va n de J.C.C., waarvan de Heer Noach voorzit-
ter was, sprak de Penningmeester van de Gemeente, de Heer D. Zendijk. Hij deed zijn
woorden vergezeld gaan van een persoonlijk geschenk, een aquarel van een gezicht
op Deventer. Voor de landelijke WIZO werden afscheidswoorden gesproken door Mevr. Leeven-v. d. Rhoer. Namens de plaatselijke WIZO, waarvan Mevr. Noach oprichtster is, sprak Mevr. Samuel-Jacobs. Ook de jongste zoon, Ben Noach, dankte zijn ouders na mens Haboniem, voor de steun verleend aan het Zionistisch jeugdwerk. De Heer Mol, redacteur van Kol-Hakehillah, het gemeentelijk maandblad, vertelde over de hulp die hij vier jaar lang van de Heer Noach bij het dirigeren van het blad gekregen heef t. Persoonlijke woorden van dank en genegenheid werden vertolkt door de Heren E. A. Mesritz en Iz. Noach. De Heer Ph. Gelder, sprekende namens het bestuur van de N.Z.B., wees op het schitterende Zionistische voorbeeld, gegeven door de Voorzitte r van de afdeling en door de J.N.F.-commissaresse, die na eerst hun kinderen opgevoed te hebben in het Zionistisch ideaal en hen op alyah te hebben gestuurd, thans zelf de voor oudere mensen toch zeker grote sprong wagen, door te gaan deelnemen aa n het opbouwwerk in Israel zelf. Verder spraken de voorganger van de Gemeente, de eerwaarde Heer van Essen en namens het Bondsbestuur van de N.Z.B., alsmede het Landelijk Bureau van het J.N. F., waarvan Mevr. Noach lid was, de Heer F. Bolle.

Married 18 Nov 1926 DEVENTER to:
MARTHA FRANKFORT, birth 21 Mar 1902 DEVENTER, died 13 Nov 1984 KFAR SABA-ISR., occupation: VIOOLLERARES, Uit het NIW:-

"Binnenlands Nieuws Deventer

Zondagavond 16 Februari jl.[(1947)...avond van] de.....
Deventer Joodse Culturele Commissie....
De avond werd opgeluisterd door vioolspel van
Mevr.S.M. Noach-Frankfort."...., daughter of BENJAMIN FRANKFORT and REBEKKA VOMBERG
Event: emigrated Apr 1953 DEVENTER naar TEL AVIV Inmiddels nam Woensdag. de familie Noach afscheid van de Gemeente_leden. Zij is de eerste van een groepje families uit Deventer en omgeving, die hun plannen voor alyah in vervulling zagen gaan.
Martha en Sam Noach namen in het Joodse Gemeenschapsleven in Deventer een zeer bijzondere plaats in. Daarvan getuigden op de afscheidsavond ook een lange reeks van sprekers. Als eerste sprak de Voorzitter van de Joodse Gemeente en tevens Voorzitte r van het afscheidscomitÔe, de Heer B. Pinto.
De Heer Pinto schetste de stuwende kracht,die er van de Heer Noach steeds is uitgegaan bij zijn werk als Secretaris van de Joodse Gemeente. Namens de gemeenteleden bood hij een voor Israel zeer nuttig geschenk, een wasmachine, aan. Als lid va n de J.C.C., waarvan de Heer Noach voorzit-
ter was, sprak de Penningmeester van de Gemeente, de Heer D. Zendijk. Hij deed zijn
woorden vergezeld gaan van een persoonlijk geschenk, een aquarel van een gezicht
op Deventer. Voor de landelijke WIZO werden afscheidswoorden gesproken door Mevr. Leeven-v. d. Rhoer. Namens de plaatselijke WIZO, waarvan Mevr. Noach oprichtster is, sprak Mevr. Samuel-Jacobs. Ook de jongste zoon, Ben Noach, dankte zijn ouders na mens Haboniem, voor de steun verleend aan het Zionistisch jeugdwerk. De Heer Mol, redacteur van Kol-Hakehillah, het gemeentelijk maandblad, vertelde over de hulp die hij vier jaar lang van de Heer Noach bij het dirigeren van het blad gekregen heef t. Persoonlijke woorden van dank en genegenheid werden vertolkt door de Heren E. A. Mesritz en Iz. Noach. De Heer Ph. Gelder, sprekende namens het bestuur van de N.Z.B., wees op het schitterende Zionistische voorbeeld, gegeven door de Voorzitte r van de afdeling en door de J.N.F.-commissaresse, die na eerst hun kinderen opgevoed te hebben in het Zionistisch ideaal en hen op alyah te hebben gestuurd, thans zelf de voor oudere mensen toch zeker grote sprong wagen, door te gaan deelnemen aa n het opbouwwerk in Israel zelf. Verder spraken de voorganger van de Gemeente, de eerwaarde Heer van Essen en namens het Bondsbestuur van de N.Z.B., alsmede het Landelijk Bureau van het J.N. F., waarvan Mevr. Noach lid was, de Heer F. Bolle.
2) MICHEL MOZES NOACH, birth 19 Aug 1895 DEVENTER, died 19 Feb 1943 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, occupation: HANDELSREIZIGER
Married 29 Mar 1942 DEVENTER to:
LOUISE (DOP VAN DER VELDE) VAN DER VELDE, birth 7 Oct 1905 DEVENTER, died 19 Feb 1943 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, occupation: DIRECTRICE SCHOOL, daughter of LION(JEHUDA) VAN DER VELDE and JOHANNA ROOZENDAAL
GEEN KINDEREN
Main index A-Z