Gezinsblad
HENRI MOGENDORFF, alias: CHANOCH MOGENDORFF, birth 21 Oct 1906 DOETINCHEM, died 28 May 1995 ARNHEM, buried 28 May 1995 ARNHEM, MOSCOWA-VAK K, lives: Aug 1931, DOETINCHEM, WATERSTRAAT 9, son of MAURITS MOGENDORFF and SAARTJE DE JONG
Uit de circulaire van 26 Juli 1945 aan "onze clienten en
leveranciers" van MOGENDORFF's Meubelindustrie en Handelmij
N.V.(opgericht in het jaar 1895):-

"....de laatste circulaire die U van ons ontving:zij was gedateerd
30 Maart 1942 en behelsde de mededeling, dat onze
drie directeuren, de Heren J.,Ch., en H.Mogendorff aan de
dijk waren gezet en vervangen werden door een "beheerder" ........

...wij zijn nu weer baas in eigen huis, de roofvogel is gevlogen,
na onze N.V. financieel beroofd en uitgeplunderd te hebben.....

.....onze Heer H.Mogendorff zich heeft voorgenomen om
vanaf 1 Augustus zelf weder de algemene leiding van ons
bedrijf in handen te nemen.....

Onze toonkamers en magazijnen gingen door het bombardement
van Doetinchem grootendeels verloren.Behoudens ernstige
glasschade bleef onze machinale afdeeling echter intact.
Wij zullen nog minstens een maand nodig hebben om ons
bedrijf weder een beetje op gang te brengen"......
Place (family): ARNHEM, Pels Rijckenstraat 30 (bij B.M. & ovl.van zoon Maurits Ido)., Als hun laatste residentie woonden zij in het ouderhuis "Beth Zikna"
te Arnhem.

Bij het tweede lustrum van "Beth Zikna" te Arnhem-verslagen
in het NIW van 10-07-1970-werd gememoreerd dat "zij-met mvr.
v.d.Heyden-10 jaar bestuurslid was, ter gelegenheid waarvan
ieder een zilveren kannetje werd aangeboden, als dank en
waardering....[dat] zij altijd klaar staat voor iedereen,
met raad en daad...."
Married 16 Aug 1932 ARNHEM
Event (family) got engaged Aug 1931
to:
BRANCO MOGENDORFF, alias: BRENDELE MOGENDORFF, birth 28 Nov 1908 ARNHEM, died 23 Jan 2002 ARNHEM, Hebr.ovl.datum:-10 Sjewat 5762, lives: Aug 1931, ARNHEM, Tijdens verloving:-KASTANJELAAN 42, daughter of ISRAEL LEVIE ("RELLETJE") MOGENDORFF and SARA MEIJER
1) MAURITS IDO MOGENDORFF, birth 16 Dec 1933 ARNHEM, died 23 Jun 1969 DOETINCHEM, Hebr.ovl.datum:-7 tammoez 5729
Event: bar mitzvah 21 Dec 1946 Shabbath Chanoekah 5707.
Parashath Mikeets 25 Kislew
to:
HENRIETTE SOPHIA (HETTY DE JONG) DE JONG, daughter of SIMON DE JONG and MIETJE MARCUS
privacy filter - details excluded
2) CELINE MOGENDORFF, alias: LINEKE MOGENDORFF
privacy filter - details excluded
to:
HANS STEVEN JOOSTEN, son of HENRICUS JOOSTEN and MANIA ZIMMER
privacy filter - details excluded
Main index A-Z